Úvod do Mobilného čašníka

Veľký pomocník priamo na dlani znamená menej nabehaných kilometrov a viac spokojných zákazníkov. Aplikácia mobilný čašník je určená pre operačné systémy Android a iOS.

V priestoroch, kde sa budete so zariadením pohybovať odporúčame kvalitné pokrytie bezdrôtovou wifi sieťou, aby bolo používanie aplikácie rýchle a pohodlné.

Pre inštaláciu na vašom mobilnom zariadení postupujte podľa článku Inštalácia.

pageInštalácia

Po inštalácii je potrebné aplikáciu správne nastaviť. Viac v článku Nastavenia.

pageNastavenia

Po nainštalovaní a nastavení mobilného čašníka je aplikácia pripravená na používanie. V ďalších článkoch sú popísané všetky možnosti, vďaka ktorým mobilnú aplikáciu PORTOS Mobilný čašník môžete využívať naplno a docieliť tak rýchlejšiu a efektívnejšiu obsluhu Vašich hostí.

pagePrihlásenie a odhlásenie

Last updated