Uzatvorenie účtu

Proces vytlačenia pokladničného dokladu
Pre zobrazenie ponuky uzatvorenia účtu stlačte v obrazovke predaja vpravo dole tlačidlo Uzavrieť účet (alebo klávesu F12). Zobrazí sa obrazovka uzatvorenia účtu.
Tlačidlo pre uzatvorenie účtu v obrazovke predaja aplikácie PORTOS Pokladňa
Na tejto obrazovke sú zobrazené viaceré čiastky. Ich význam nájdete v tabuľke nižšie.
Názov
Význam
V hotovosti
Suma k úhrade v prípade, ak je doklad platený v hotovosti. Od 1.7.2022 je táto suma zaokrúhlená na najbližších 5 eurocentov (resp. na 5 centov pri sume od 1 do 5 centov).
Bezhotovostne
Suma k úhrade v prípade, ak je doklad platený bezhotovostne (teda platobnou kartou, stravnými lístkami alebo akýmikoľvek inými platidlami, ako je hotovosť).
Prijaté
V tejto sekcii pokladník vkladá sumu v hotovosti, ktorú prijal od zákazníka.
Vrátiť / Doplatiť
Vložením prijatej sumy sa automaticky prepočíta suma, ktorú je potrebné zákazníkovi vrátiť, alebo ktorú ešte musí zákazník doplatiť, aby vyrovnal hodnotu nákupu.
Zaokrúhľovanie nadobudlo účinnosť 1.7.2022.
Automatický výpočet doplatku alebo výdavku v aplikácii PORTOS Pokladňa

Uzatvorenie účtu jednou platbou

Obrazovka uzatvorenia účtu v aplikácii PORTOS Pokladňa
Pre uzatvorenie účtu v hotovosti stlačte tlačidlo Hotovosť (alebo klávesu F12). Pre uzatvorenie účtu s úhradou pomocou kreditnej karty stlačte tlačidlo Kreditná karta (alebo klávesu F10).
Tip: Aplikácia PORTOS Pokladňa umožňuje poslať sumu k úhrade do platobného terminálu. Obsluha tak nemusí na termináli vkladať sumu na zaplatenie ručne. Informujte sa u servisného technika ohľadom kompatibility Vášho platobného terminálu.
Tip: Aplikácia PORTOS Pokladňa umožňuje zameniť dve najpoužívanejšie platidlá (hotovosť a kreditná karta) za ľubovolné iné typy platidiel. Stačí, ak v aplikácii PORTOS Backoffice vyplníte vo vami vybraných platidlách kategóriu platidla.

Uzatvorenie účtu kombináciou platidiel

Obrazovka uzatvorenia účtu viacerými platidlami v aplikácii PORTOS Pokladňa
Pre uzavretie účtu kombináciou platidiel stlačte tlačidlo Zmiešaná platba (alebo klávesu F5). Po vložení dostatočného peňažného obnosu rozdeleného medzi jednotlivé typy platidiel stlačte tlačidlo Potvrdiť (alebo klávesu ENTER) pre vytlačenie pokladničného dokladu.
Tip: Ak máte v rámci systému PORTOS pripojené viaceré tlačiarne, pri uzatvorení účtu dokážete stlačením tlačidla Uzavrieť na ... (alebo klávesou F2) zvoliť akúkoľvek tlačiareň v rámci siete. Túto funkciu je možné pre jednotlivé používateľské účty povoliť alebo zakázať.
Tip: Ak si želáte uzavrieť účet, za ktorý prevezme hotovosť iná osoba, pri uzatvorení účtu dokážete stlačením tlačidla Uzavrieť ako ... (alebo klávesou F4) zvoliť akýkoľvek používateľský účet. Túto funkciu je možné pre jednotlivé používateľské účty povoliť alebo zakázať.