PORTOS Dokumentácia
Ask or search…
K
Links
Comment on page

Ako otvoriť aplikáciu BackOffice

Viaceré postupy, ako sa dostať do aplikácie PORTOS Backoffice.

Odkazom na pracovnej ploche

Aplikáciu BackOffice otvoríte kliknutím na odkaz na pracovnej ploche s názvom "PORTOS BackOffice".

Odkazom v ponuke štart

Odkaz na aplikáciu BackOffice sa taktiež nachádza v ponuke štart.
Stlačte kláves WINDOWS (medzi klávesami ALT a MEDZERNÍK) a začnite písať slovo "backoffice". Systém vám medzi vyhľadanými výsledkami ponúkne odkaz na aplikáciu PORTOS Backoffice.

Cez internetový prehliadač

V internetovom prehliadači zadajte adresu http://localhost:3000. V prípade, že pracujete na inom počítači, než na ktorom je systém PORTOS nainštalovaný, slovo localhost zmente za IP adresu počítača.
V prípade, že počítač, na ktorom si želáte otvoriť aplikáciu BackOffice sa nachádza mimo predajného miesta (napríklad z domu), použite verejnú IP adresu predajného miesta. Na predajnom mieste musí byť zabezpečená statická IP adresa a v smerovači (router) musí byť nastavený port forwarding pre port 3000. S otázkami ohľadom nastavenia siete kontaktujte vašeho servisného technika.
Uistite sa, že používate čo možno najaktuálnejší internetový prehliadač (ideálne google chrome, microsoft edge). Prehliadač internet explorer nie je aplikáciou podporovaný.