Zmena spôsobu platby

V prípade, ak ste účet uzatvorili iným platidlom, ako bolo želané, tento stav dokážete napraviť tzv. zmenou platby.

Pre zmenu platby použite postup popísaný nižšie:

  • V hlavnej aplikačnej ponuke zvoľte možnosť "Uzatvorené účty".

  • Zobrazí sa tabuľka s účtami, v ktorom nájdete účet, pre ktorý si želáte zmeniť platbu.

  • Dvojklikom prejdete na obrazovku detailu uzatvoreného účtu.

  • V aplikačnej lište sltačte tlačidlo "Zmena platby".

Aplikácia vás vyzve na potvrdenie tejto akcie. Pre potvrdenie stlačte tlačidlo "Áno, pokračovať" (alebo klávesu ENTER).

Zobrazí sa obrazovka uzatvorenia dokladu, v ktorej vyberiete želané platidlo alebo kombináciu platidiel.

Last updated