Vytvorenie účtu
V obrazovke otvorených účtov stlačte tlačidlo Nový účet (alebo klávesu +, prípadne INSERT).
Tlačidlo pre vytvorenie nového účtu v aplikácii PORTOS Pokladňa
Zobrazí sa dialógové okno pre vloženie názvu účtu. Po vložení želaného názvu pokračujte stlačením tlačidla "Potvrdiť" (alebo klávesy ENTER). Ak si nový účet neželáte vytvoriť, stlačte tlačidlo Zrušiť (alebo klávesu ESC).
Dialógové okno vytvorenia nového účtu v aplikácii PORTOS Pokladňa
Po potvrdení vytvorenia účtu Vás aplikácia presmeruje do obrazovky predaja.
Copy link