Vytvorenie účtu

V obrazovke otvorených účtov stlačte vpravo dole tlačidlo so symbolom + (alebo klávesu +, prípadne INSERT). Toto tlačidlo sa nachádza na obrazovke rovnako umiestnené vo všetkých typoch režimu zobrazenia (zoznam, dlaždice, mapa).

Zobrazí sa dialógové okno pre vloženie názvu účtu. Po vložení želaného názvu pokračujte stlačením tlačidla "Vytvoriť" (alebo klávesy ENTER). Ak si nový účet neželáte vytvoriť, stlačte tlačidlo "Zrušiť" (alebo klávesu ESC).

Voľba typu nákupu

V dialógovom okne je možné zvoliť jeden z typov nákupov (Na mieste, so sebou alebo rozvoz). Táto voľba je užitočná najmä v prípade, ak sú vo vlastnostiach tovaru upravené rozdielne sadzby v závislosti od typu nákupu.

Napríklad typ nákupu "Na mieste" podlieha zníženej 10% dani, čo pri režime "So sebou" alebo "Rozvoz" neplatí a aplikuje sa základná, 20% sadzba dane.

Po potvrdení vytvorenia účtu Vás aplikácia presmeruje do obrazovky predaja.

Last updated