PORTOS Dokumentácia
Ask or search…
K
Links
Comment on page

Úvod do aplikácie Link

Aplikacia PORTOS Link slúži pre hromadné importovanie a exportovanie tovarov medzi systémom PORTOS a inými aplikáciami.

Prihlásenie

Po spustení aplikácie PORTOS Link sa zobrazí prihlasovacia obrazovka.
Úvodná prihlasovacia obrazovka aplikácie PORTOS Link
Pre prihlásenie vložte meno a heslo a stlačte tlačidlo "Prihlásiť" (alebo klávesu ENTER). Otvorí sa domovská obrazovka.
Domovská obrazovka aplikácie PORTOS Link

Odhlásenie

Pre odhlásenie stlačte tlačidlo menu (tri bodky v pravej hornej časti) a zvoľte možnosť Odhlásiť.