Zobrazenie zoznamu účtov a stolov

Zmena režimu zobrazenia

PORTOS Pokladňa podporuje viaceré režimy zobrazenia účtov resp. stolov. Pre prepnutie režimu môžete použiť prepínač, ktorý sa nachádza v ľavom spodnom rohu obrazovky otvorené účty.

Prepínač obsahuje celkom tri tlačidlá:

  1. Zobrazenie v režime "Zoznam"

  2. Zobrazenie v režime "Dlaždice"

  3. Zobrazenie v režime "Mapa" (tzv. pôdorys)

Nastavenie preferovaného režimu

Po zapnutí aplikácie PORTOS Pokladňa sa automaticky zvolí preferovaný režim zobrazenia. Preferovaný režim je možné nastaviť v nastaveniach aplikácie.

Pre úpravu nastavení v hlavnej ponuke zvoľte Nastavenia a následne kliknete na sekciu Predaj. V časti Zoznam účtov nájdete prepínač "Zobrazenie zoznamu účtov", v ktorom zvolíte taký typ režimu zobrazenia, ktorý má aplikácia po zapnutí zobrazovať.

Režimy zobrazenia

Zobrazenie v režime "Zoznam"

Režim zoznamu je vhodný najmä vtedy, ak sa aplikácia PORTOS Pokladňa používa na obrazovke, ktorá nedisponuje dotykovým rozhraním, prípadne vtedy, ak si želáte vykonať hromadné operácie nad viacerými účtami.

Riadok tabuľky, obsahujúci účet, ktorý je aktuálne zvolený, je farebne zvýraznený a podfarbený sivou farbou. Tlačidlá v akčnej lište sa vzťahujú pre tento účet.

Pre prácu s viacerými účtami naraz je možné použíť tlačidlá v prvom stĺpci tabuľky. V tomto režime sa akčná lišta podfarbí a k dispozícii sú hromadné akcie pre úpravu všetkých označených účtov.

Prispôsobenie stĺpcov tabuľky

Otvorené účty a stoly sú zobrazené vo forme tabuľky. V jednotlivých stĺpcoch vidíme ku každému účtu jeho názov, meno účtujúceho, čas vytvorenia, zákaznícky účet, zľavu a celkovú sumu. Stĺpce zobrazené v tabuľke sa dajú podľa potreby vypínať, zapínať či preusporadúvať.

Pre úpravu nastavení v hlavnej ponuke zvoľte Nastavenia a následne kliknete na sekciu Predaj. V časti Zoznam účtov nájdete prepínač "Stĺpce v tabuľke účtov", v ktorom stlačíte tlačidlo "Zmeniť". Zobrazí sa dialógové okno, kde si môžete označiť, ktoré stĺpce majú byť zobrazené. Ich poradie upravíte pomocou tlačidiel so šípkou hore a dole. Zmeny uložíte tlačidlom "Potvrdiť", alebo zahodíte stlačením tlačidla "Zrušiť".

Zobrazenie v režime "Dlaždice"

Otvorené účty a stoly sú zobrazené vo forme dlaždíc. Zoznam dlaždíc korešponduje so zoznamom stolov v danej zóne.

Každá dlaždice obsahuje nasledovné informácie:

  • názov stola

  • počet účtov, ktoré sú umiestnené na tomto stole

  • celkovú hodnotu všetkých účtov na tomto stole

V pravom paneli ("Účty") je zobrazený zoznam účtov prislúchajúcich k označenému stolu.

Zobrazenie v režime "Mapa"

Režim mapy je užitočný najmä vtedy, ak sa aplikácia PORTOS Pokladňa používa na obrazovke s dotykovým rozhraním.

Otvorené účty sú zoskupené, podobne ako v režime "Dlaždice", do stolov. Na rozdiel od režimu "Dlaždice" sú však stoly zobrazené vo farbe, rotácii či tvare, v akom sú nastavené v zóne.

Tip

Pôdorys upravíte v aplikácii BackOffice, v sekcii Nastavenia - Zóny. V nastaveniach zóny pre každý stôl určíte farbu, tvar, rozmery aj rotáciu spôsobom, aby zodpovedali skutočnému pôdorysu vášho predajného miesta.

Každý stôl obsahuje nasledovné informácie:

  • názov stola

  • počet účtov, ktoré sú umiestnené na tomto stole

  • celkovú hodnotu všetkých účtov na tomto stole

V pravom paneli ("Účty") je zobrazený zoznam účtov prislúchajúcich k označenému stolu.

Presun účtu

Ak si želáme účet presunúť z jedného stola na iný, v režime "Dlaždice" alebo "Mapa" ho stačí spôsobom "Drag and drop" z pravého panelu mýšou chytiť, presunúť a tlačidlo myši uvoľniť nad želaným stolom v rámci zóny.

Pre presun naprieč zónami je možné použiť tlačidlo s ikonkou špendlíka v aplikačnej lište.

Last updated