Otvorené účty

Aplikačná lišta

Aplikačná lišta v hornej časti obrazovky obsahuje nasledovné tlačidlá:
 1. 2.
  zmení účtujúceho (napríklad pri striedaní smeny)
 2. 4.
  rozdelí účet, kedy viete jednotlivé položky pridať do nového alebo už existujúceho účtu
 3. 7.
  uzatvorí účet a vytlačí daňový doklad
 4. 8.
  odstráni účet so všetkými položkami, ktoré obsahuje
Aplikačná lišta sa zmení po označení viacerých účtov

Otvorené účty

Na tejto obrazovke sú zobrazené všetky otvorené účty, teda také, ktoré ešte neboli uzavreté (vytlačené na tlačiarni). Zobrazenie stolov sa líši v nedotykovom a dotykovom prostredí aplikácie Pokladňa.
Vytvorenie a úprava zón je možná v aplikácii BackOffice v sekcii Nastavenia > Zóny.
Obrazovka otvorených účtov v nedotykovom rozhraní
Obrazovka otvorených účtov v nedotykovom rozhraní
Obrazovka otvorených účtov v dotykovom rozhraní

Zmena typu nákupu

Zmena pre nákup s možnosťami "na mieste", "so sebou" alebo "rozvoz".

Predbežný účet

Kliknutím na tlačidlo sa vytlačí predbežný účet, ktorý neslúži ako daňový doklad.