Otvorené účty

Obrazovka

Obrazovka stolov alebo otvorených účtov sa delí na nasledovné sekcie:
 1. 1.
  zoznam zón
 2. 2.
  počet otvorených účtov v zozname zón
 3. 3.
  režim zobrazenia stolov a účtov ako zoznam
 4. 4.
  režim zobrazenia stolov a účtov ako dlaždice
 5. 5.
  režim zobrazenia stolov a účtov ako mapa pre dotykové rozhranie monitoru
 6. 6.
  zoznam stolov alebo účtov
 7. 7.
  tlačidlo pre vytvorenie nového účtu
Rozdelenie obrazovky

Aplikačná lišta

Aplikačná lišta v hornej časti obrazovky obsahuje nasledovné tlačidlá:
 1. 1.
  hlavná ponuka: zobrazí menu hlavnej ponuky
 2. 2.
  zmena názvu účtu: zmení názov účtu
 3. 3.
  zmena účtujúceho: zmení účtujúceho (napríklad pri striedaní smeny)
 4. 4.
  zmena umiestnenia: zmení umiestnenie stolu
 5. 5.
  rozdelenie účtu: rozdelí účet, kedy viete jednotlivé položky pridať do nového alebo už existujúceho účtu
 6. 6.
  zmena typu nákupu: zmena pre nákup s možnosťami "na mieste", "so sebou" alebo "rozvoz"
 7. 7.
  tlač predbežného účtu: vytlačí predbežný účet, ktorý neslúži ako daňový doklad
 8. 8.
  uzatvorenie účtu: uzatvorí účet a vytlačí daňový doklad
 9. 9.
  vymazanie účtu: odstráni účet so všetkými položkami, ktoré obsahuje
 10. 10.
  odhlásenie: odhlási prihláseného používateľa
Aplikačná lišta sa zmení po označení viacerých účtov

Otvorené účty

Na tejto obrazovke vidíte všetky účty, ktoré ešte neboli uzavreté (vytlačené na tlačiarni). Zobrazenie stolov sa líši v nedotykovom a dotykovom prostredí aplikácie Pokladňa.
Vytvorenie a úprava zón je možná v aplikácii BackOffice v sekcii Nastavenia > Zóny.
Obrazovka otvorených účtov v nedotykovom rozhraní
Obrazovka otvorených účtov v nedotykovom rozhraní
Obrazovka otvorených účtov v dotykovom rozhraní