Štatistiky

Rýchly prehľad o predaji v prehľadnej grafickej forme.

Pre zobrazenie štatistík stlačte v hlavnej ponuke tlačidlo Štatistiky.

V obrazovke Štatistiky je možné vidieť v informácie o predaji v prehľadnom grafickom prevedení.

Filter štatistík

Rozsah zobrazovaných údajov je možné upravovať pomocou filtra. Filter je možné nastaviť po stlačení tlačidla Upraviť filtre v pravej hornej časti obrazovky.

Filter podľa rozsahu

Ak potrebujete získať štatistiky za konkrétne obdobie (teda upraviť časový rozsah), v sekcii Rozsah je možné zvoliť nasledovné režimy:

  • Aktuálna uzávierka: štatistika zahŕňa iba doklady uzatvorené v aktuálnej uzávierke.

  • Predošlá uzávierka: štatistika zahŕňa iba doklady uzatvorené v poslednej uzávierke.

  • Aktuálny mesiac: štatistika zahŕňa iba doklady uzatvorené v denných uzávierkach uzatvorených v aktuálnom mesiaci.

  • Predošlý mesiac: štatistika zahŕňa iba doklady uzatvorené v denných uzávierkach uzatvorených v

    v predošlom mesiaci.

  • Vlastný rozsah: rozsah uzávierok je možné nastaviť za ľubovoľné obdobie v poliach "Od" a "Do".

Filter podľa používateľov

Pri zvolení konkrétnych používateľov štatistika zahŕňa iba doklady uzatvorené zvolenými používateľmi. Ak nie je zvolený žiaden používateľ, štatistika zahŕňa doklady zatvorené všetkými používateľmi.

Filter podľa zariadení

Pri zvolení konkrétnych zariadení štatistika zahŕňa iba doklady uzatvorené zvolenými zariadeniami. Ak nie je zvolené žiadne zariadenie, štatistika zahŕňa doklady zatvorené všetkými zariadeniami.

Filter podľa fiskálnych tlačiarní

Pri zvolení konkrétnych fiskálnych tlačiarní štatistika zahŕňa iba doklady uzatvorené zvolenými tlačiarňami. Ak nie je zvolená žiadna tlačiareň, štatistika zahŕňa doklady zatvorené všetkými tlačiarňami.

Filter podľa typu dokladu

Pri zvolení konkrétnych typov dokladu štatistika zahŕňa iba doklady uzatvorené zvoleným typom. Ak nie je zvolený žiadny typ, štatistika zahŕňa doklady zatvorené všetkými typmi dokladov.

Filter podľa typu spotreby

Pri zvolení konkrétnych typov spotreby štatistika zahŕňa iba doklady uzatvorené zvoleným typom. Ak nie je zvolený žiadny typ spotreby, štatistika zahŕňa doklady zatvorené všetkými typmi .

Tlač štatistiky

Ak si želáte štatistiku vytlačiť na fiskálnej tlačiarni, stlačte tlačidlo so symbolom Vytlačiť štatistiky (alebo klávesovú skratku CTRL + P).

Uloženie štatistiky do súboru

Ak si želáte štatistiku uložiť do textového súboru, stlačte tlačidlo so symbolom Uložiť štatistiky do súboru (alebo klávesovú skratku CTRL + S).

Last updated