Obrazovka predaja

Obrazovka predaja je dostupná potom, ako vytvoríme nový účet alebo klepneme na existujúci účet v obrazovke otvorených účtov.

Aplikačná lišta

V aplikačnej lište obrazovky predaja sa nachádzajú tieto prvky:

 1. Tlačidlo so symbolom <-, ktoré slúži pre uloženie zmien na účte a návrat do obrazovky otvorených účtov. Po uložení zmien sa v systéme PORTOS automaticky spúšťajú rôzne akcie, ako napríklad tlač objednávkových bonov na kuchynskej tlačiarni.

 2. Názov účtu

 3. Akčné tlačidlá

  1. Vymazanie účtu (ikonka koša)

  2. Rozdelenie účtu (ikonka zdieľania)

  3. Tlač predbežného účtu (ikonka tlačiarne)

Tovary a tovarové skupiny

V hlavnej časti obrazovky predaja sa nachádzajú tieto prvky:

Vyhľadávacie pole

Vďaka vyhľadávaciemu poľu je možné hľadať tovary podľa názvu, alebo číselného kódu.

Po klepnutí na niektorú z našeptávaných možností je zvolený tovar pridaný do účtu.

Vedeli ste?

Vyhľadávacie pole podporuje aj "kalkulačný režim", kedy vložením počtu, symbolu hviezdičky a názvu tovaru docielime pridanie tovaru v uvedenom množstve.

Napríklad, vloženie textu "4*fernet" vloží do účtu 4 kusy tovaru fernet.

Prispôsobenie vyhľadávacieho poľa

Pre prispôsobenie vyhľadávacieho poľa klepnite v hlavnej ponuke na možnosť Nastavenia a následne keplnite na položku Zoznam tovarov. K dispozícii je prepínač "Zobraziť vyhľadávacie pole", ktorým určíte, či bude vyhľadávacie pole v aplikácii zobrazené, alebo nie.

Zoznam tovarových skupín

Pre rýchlejšie vyhľadanie tovaru je možné používať zoznam tovarových skupín, ktorý je zobrazený v ľavej časti obrazovky. Klepnutím na niektorú položku zo zoznamu sa zobrazia iba tie tovary, ktoré patria do tejto tovarovej skupiny.

Prispôsobenie zoznamu tovarových skupín

Pre prispôsobenie vyhľadávacieho poľa klepnite v hlavnej ponuke na možnosť Nastavenia a následne keplnite na položku Zoznam tovarov a nájdite sekciu "Zoznam tovarových skupín". K dispozícii sú tieto nastavenia:

 • Zobraziť zoznam tovarových skupín: určuje, či bude v obrazovke predaja zobrazená lišta so zoznamom tovarových skupín.

 • Zobraziť skupinu 'Všetky': určuje, či bude zoznam tovarových skupín obsahovať položku "Všetky", ktorá zobrazuje všetky tovary.

 • Zobraziť skupinu 'Obľúbené': určuje, či bude zoznam tovarových skupín obsahovať položku "Obľúbené", ktorá zobrazuje všetky tovary, ktoré sú označené ako obľúbené.

Zoznam tovarov

Zoznam tovarov obsahuje všetky tovary, ktoré je možné pridávať do účtu. Po klepnutí na tovar sa tento tovar pridá do práve upravovaného účtu.

Prispôsobenie zoznamu tovarov

Pre prispôsobenie zoznamu tovarov klepnite v hlavnej ponuke na možnosť Nastavenia a následne keplnite na položku Zoznam tovarov a nájdite sekciu "Predaj". K dispozícii sú tieto nastavenia:

 • Zachovať voľbu tovarovej skupiny: určuje, či je po návrate do obrazovky predaja zachovaná posledná zvolená tovarová skupina, alebo je zvolená prvá voľba zo zoznamu.

 • Zobraziť cenu tovaru bez DPH: určuje, či je cena tovaru vyjadrená bez DPH.

 • Zobrazenie zoznamu tovarov: Aplikácia umožňuje vybrať, akou formou bude zoznam tovarov zobrazený - vo forme dlaždíc či zoznamu.

 • Šírka dlaždice tovaru: Umožňuje upraviť šírku dlaždice tovaru. Hodnota je vyjadrená v pixeloch.

 • Výška dlaždice tovaru: Umožňuje upraviť výšku dlaždice tovaru. Hodnota je vyjadrená v pixeloch.

 • Veľkosť písma v dlaždici tovaru: Umožňuje upraviť veľkosť písma v dlaždici tovaru. Hodnota je vyjadrená v pixeloch.

Informácie o účte

V spodnej časti obrazovky sú v podfarbenej sekcii zobrazené sumárne informácie o práve upravovanom účte, medzi ktoré patrí:

 1. Tlačidlo pre zobrazenie detailu účtu: Tlačením tohto tlačidla (alebo gestom švihnutia zo spodnej hrany obrazovky) sa zobrazia všetky informácie o účte, vrátane zoznamu položiek, ktoré sa v účte nachádzajú.

 2. Celková suma účtu vrátane DPH

 3. Celkový počet položiek účtu

 4. Tlačidlo pre uzatvorenie účtu

 5. Informácia o poslednom pridanom tovare

Pre návrat do zoznamu tovarov klepnite na tlačidlo pod aplikačnou lištou (šípka dole), alebo švihnite z hornej hrany obrazovky smerom dole.

Last updated