Ostatné
Powered By GitBook
Prihlásenie a odhlásenie
Prihlásenie a odhlásenie v aplikácii PORTOS Mobilný čašník
Pred prvým prihlásením je potrebné aplikáciu Nastaviť.
Po štarte aplikácie PORTOS Mobilný čašník sa zobrazí prihlasovacia obrazovka. Pre prihlásenie vložte používateľské meno (a heslo, ak je nastavené) a stlačte tlačidlo "Prihlásiť sa".
Obrazovka prihlásenia v aplikácii PORTOS Mobilný čašník
Po prihlásení sa zobrazí obrazovka so zoznamom stolov (na obrázku nižšie).
Zoznam stolov v obrazovke PORTOS Mobilný čašník
Pre odhlásenie stlačte tlačidlo menu (v ľavom hornom rohu) a zvoľte možnosť "Odhlásiť sa".
Hlavná ponuka aplikácie PORTOS Mobilný čašník
Last modified 1yr ago
Copy link