PORTOS Dokumentácia
Ask or search…
K
Links
Comment on page

Prihlásenie a odhlásenie

Prihlásenie a odhlásenie v aplikácii PORTOS Mobilný čašník
Pred prvým prihlásením je potrebné aplikáciu Nastaviť.
Po štarte aplikácie PORTOS Mobilný čašník sa zobrazí prihlasovacia obrazovka. Pre prihlásenie vložte používateľské meno (a heslo, ak je nastavené) a stlačte tlačidlo "Prihlásiť sa".
Obrazovka prihlásenia v aplikácii PORTOS Mobilný čašník
Po prihlásení sa zobrazí obrazovka so zoznamom stolov (na obrázku nižšie).
Zoznam stolov v obrazovke PORTOS Mobilný čašník
Pre odhlásenie stlačte tlačidlo menu (v ľavom hornom rohu) a zvoľte možnosť "Odhlásiť sa".
Hlavná ponuka aplikácie PORTOS Mobilný čašník