Úvod do online objednávok
Online objednávky uľahčujú prijímanie objednávok z portálov pre donášku jedla, prípadne vlastného e-shopu alebo rezervačného systému do PORTOS-u. Objednávku pohodlne prijmete a vyhotovíte pokladničný doklad jediným kliknutím.
Nespracované online objednávky v aplikácii PORTOS Online Objednávky

Prehľad naprieč všetkými portálmi

Aplikácia Online Objednávky dokáže prijímať objednávky z viacerých zdrojov súčasne a personálu na predajnom mieste tak urýchliť a uľahčiť kontrolu naprieč rôznymi portálmi.

Potvrdenie objednávky a účtenka na jediný klik

Obsluha môže každú z prijatých objednávok zamietnuť, alebo potvrdiť. Pri potvrdení je navyše možné určiť počet minút potrebný na prípravu (pri osobnom odbere) alebo doručenie (pri dovoze) jedla k zákazníkovi. Možnosti počtu minút, ktoré sa pri prijímaní objednávky zobrazia personálu je možné plne prispôsobiť.
Potvrdením objednávky sa zároveň automaticky vytvorí pokladničný doklad systém ihneď odťaží suroviny zo skladu.
Copy link
On this page
Prehľad naprieč všetkými portálmi
Potvrdenie objednávky a účtenka na jediný klik