Úvod do online objednávok

Online objednávky uľahčujú prijímanie objednávok z portálov pre donášku jedla, prípadne vlastného e-shopu alebo rezervačného systému do PORTOS-u. Objednávku pohodlne prijmete a vyhotovíte pokladničný doklad jediným kliknutím.

Prehľad naprieč všetkými portálmi

Aplikácia Online Objednávky dokáže prijímať objednávky z viacerých zdrojov súčasne a personálu na predajnom mieste tak urýchliť a uľahčiť kontrolu naprieč rôznymi portálmi.

Potvrdenie objednávky a účtenka na jediný klik

Obsluha môže každú z prijatých objednávok zamietnuť, alebo potvrdiť. Pri potvrdení je navyše možné určiť počet minút potrebný na prípravu (pri osobnom odbere) alebo doručenie (pri dovoze) jedla k zákazníkovi. Možnosti počtu minút, ktoré sa pri prijímaní objednávky zobrazia personálu je možné plne prispôsobiť.

Potvrdením objednávky sa zároveň automaticky vytvorí pokladničný doklad systém ihneď odťaží suroviny zo skladu.

Last updated