Číselníky skladových pohybov

Každý skladový pohyb vytvorený v systéme PORTOS nesie tzv. "číslo dokumentu". Jeho formát, aj aktuálne poradové číslo skladového dokladu je možné si prisposobovať v sekcii číselníky skladových pohybov. Pre každý typ skladového pohybu je v systéme evidovaný vlastný číselník.

Zoznam číselníkov skladových pohybov

Číselníky skladových pohybov je možné upravovať v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Číselníky skladových pohybov.

Vytvorenie číselníka skladového pohybu

Nový číselník vytvoríme stlačením tlačidla PRIDAŤ, ktoré sa nachádza v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Číselníky skladových pohybov, nad tabuľkou číselníkov skladových pohybov.

Aplikácia nás presmeruje do obrazovky úpravy číselníka, kde je možné nastaviť jeho vlastnosti. Po vložení všetkých potrebných údajov číselník vytvoríme stlačením tlačidla "Vytvoriť".

Pri úprave je možné špecifikovať tieto vlastnosti:

Typ skladového pohybu

Každý číselník je viazaný na jeden z typov skladových pohybov. V systéme môže k jednému typu existovať len jeden aktívny číselník.

Formát

Formát, ktorý bude použitý pri číslovaní skladových pohybov. Úprava formátu je dostupná kliknutím na symbol ceruzky. Zobrazí sa dialógové okno, kde je možné špecifikovať nasledovné polia formátu:

  • Prefix: text uvedený na začiatku čísla dokumentu

  • Formát roku: určuje, či bude v čísle dokumentu rok uvedený 4 číslicami, 2 číslicami alebo vôbec.

  • Formát mesiaca: určuje, či bude v čísle dokumentu kalendárny mesiac uvedený 2 číslicami alebo vôbec.

  • Formát dňa: určuje, či bude v čísle dokumentu kalendárny deň uvedený 2 číslicami, alebo vôbec.

  • Formát čísla: určuje počet cifier (4, 6 alebo 8), ktorými bude vyjadrené poradové číslo dokladu. Ak poradové číslo dokladu neobsahuje daný počet cifier, dopĺňané je nulami.

  • Postfix: text uvedený na konci čísla dokumentu

Pri úprave dokumentu je automaticky vyjadrovaný aj príklad čísla skladového pohybu, aký by bol použitý na základe zvoleného formátu.

Pre uloženie zmien stlačte tlačidlo "Použiť". Pre zahodenie zmien stlačte tlačidlo "Zrušiť".

Perióda

Určuje obdobie, po ktorom sa číslovanie dokladu začína od čísla 1. Dostupné sú možnosti rok, mesiac alebo deň.

Aktívny

Určuje, či bude tento číselník systémom používaný.

Last updated