Obrazovka predaja

Obrazovka predaja slúži na vyhľadanie a pridávanie tovarov do dokladu ako aj inú úpravu účtu.
Obrazovka predaja v aplikácii PORTOS Pokladňa
Obrazovka predaja je rozdelená na 3 sekcie:
  1. 1.
    Vyhľadávacie pole
  2. 2.
    Zoznam tovarov
  3. 3.
    Zoznam položiek účtu
Tip: Pre prepínanie medzi zoznamom položiek účtu (3), vyhľadávacím poľom (1), a zoznamom tovarov (2), môžete použiť smerové klávesy , , a .
Napríklad, ak sa potrebujete z vyhľadávacieho poľa (1) presunúť na pravú stranu, do zoznamu položiek účtu (3), použite tlačidlo . Pre presun medzi vyhľadávacím poľom (1) a zoznamom tovarov (2) použite klávesy a .
Tip: Pre návrat z obrazovky predaja späť na otvorené účty kliknite v hornej lište vľavo na šípku alebo stlačte klávesu ESC.