Úvod do aplikácie zberný terminál

Aplikácia PORTOS Zberný terminál slúži ako pomocný nástroj na hromadné snímanie produktov (napríklad pomocou snímača čiarových kódov) a následný import výstupného súboru v sekcii Inventúra, v aplikácii PORTOS BackOffice.

Last updated