Ostatné

Úvod do aplikácie zberný terminál

Aplikácia PORTOS Zberný terminál slúži ako pomocný nástroj na hromadné snímanie produktov (napríklad pomocou snímača čiarových kódov) a následný import výstupného súboru v sekcii Inventúra, v aplikácii PORTOS BackOffice.

Aplikácia PORTOS Zberný terminál

Inštalácia

Inštalátor aplikácie získate od Vášho servisného technika.

Softvérové požiadavky:

  • Operačný systém Windows 7 SP1 alebo novší

  • Nainštalované behové prostredie .NET Core 3.1 (na prevzatie tu).

Inštalácia aplikácie PORTOS Zberný terminál je jednoduchá. Spustíte MSI inštalátor a nasledujete pokyny inštalátora. Po dokončení sa na pracovnej ploche a v ponuke štart nachádza zástupca pre spustenie aplikácie.

PORTOS Zberný terminál v ponuke Štart

Odinštalácia

Aplikáciu odinštalujete v ovládacom panely, v sekcii Pridať alebo odobrať programy.