Ostatné
Powered By GitBook
Úvod do aplikácie zberný terminál
Aplikácia PORTOS Zberný terminál slúži ako pomocný nástroj na hromadné snímanie produktov (napríklad pomocou snímača čiarových kódov) a následný import výstupného súboru v sekcii Inventúra, v aplikácii PORTOS BackOffice.
Aplikácia PORTOS Zberný terminál

Inštalácia

Inštalátor aplikácie získate od Vášho servisného technika.
Softvérové požiadavky:
    Operačný systém Windows 7 SP1 alebo novší
    Nainštalované behové prostredie .NET Core 3.1 (na prevzatie tu).
Inštalácia aplikácie PORTOS Zberný terminál je jednoduchá. Spustíte MSI inštalátor a nasledujete pokyny inštalátora. Po dokončení sa na pracovnej ploche a v ponuke štart nachádza zástupca pre spustenie aplikácie.
PORTOS Zberný terminál v ponuke Štart

Odinštalácia

Aplikáciu odinštalujete v ovládacom panely, v sekcii Pridať alebo odobrať programy.
Last modified 9mo ago