Hlavná Ponuka

Hlavná ponuka obsahuje tlačidlá, ktoré sa menia v závislosti od zapnutých rozšírení aplikácie či od používateľských oprávnení.

Do niektorých sekcii, vrátanie sekcie "Nastavenia", majú prístup iba používatelia s oprávnením "Administrátor".

Tip: Používateľské oprávnenia priradíte používateľovi v aplikácii BackOffice, v sekcii Používatelia.

Tip: Hlavnú ponuku je možné ovládať kompletne klávesami

  • Hlavnú ponuku otvoríte klávesou F1.

  • Kurzorovými šípkami hore a dole posúvate označenú položku

  • Nakoniec klávesouENTER potvrdíte zvolenú možnosť

Upozornenia

V prípade, ak niektorá zo sekcii vyžaduje vašu pozornosť, pri ikonke je zobrazený symbol červeného kruhu s číslom indikujúcim počet upozornení. Ak je menu zavreté, súčet všetkých upozornení je zobrazených pri tlačidle pre otvorenie hlavnej ponuky.

Last updated