Triedy DPH

Trieda DPH slúži na určenie percentuálnej hladiny DPH naprieč celým systémom.

Zoznam tried DPH

Zoznam všetkých existujúcich tried DPH je možné prezerať v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Triedy DPH.

Vytvorenie novej triedy DPH

Novú triedy DPH vytvoríme stlačením tlačidla PRIDAŤ, ktoré sa nachádza v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Triedy DPH, nad tabuľkou tried DPH.

Aplikácia nás presmeruje do obrazovky úpravy triedy DPH, kde je možné nastaviť jej vlastnosti. Po vložení všetkých potrebných údajov triedu DPH vytvoríme stlačením tlačidla "Vytvoriť".

Číslo triedy DPH

Číselné označenie hladiny DPH. Zvyčajne sa hladina 1 používa pre základnú sadzbu (20%), hladina 2 pre zníženú sadzbu (10%) a hladina 3 pre nulovú sadzbu DPH.

Sadzba

Percentuálna sadzba DPH, v rozmedzí 0 až 100.

V prípade, ak v systéme PORTOS zmeníte percentuálnu sadzbu DPH, uistite sa, že ste rovnaké sadzby nastavili aj v prepojených službách alebo zariadeniach, ako napríklad eKasa tlačiarne.

Vymazanie triedy DPH

Existujúcu triedu DPH vymažeme stlačením tlačidla "Odstrániť", ktoré sa nachádza v ponuke (tlačidlo so symbolom troch bodiek) v poslednom stĺpci tabuľky tried DPH.

V prípade, že si prajete odstrániť viacero tried DPH naraz, označte riadky pomocou prvého stĺpca tabuľky a následne kliknite na tlačidlo "Odstrániť označené".

Last updated