Úvod do nastavení systému
Táto sekcia dokumentácie popisuje možnosti nastavenia systému PORTOS, dostupné priamo v aplikácii BackOffice.
Last modified 1yr ago
Copy link