PORTOS Dokumentácia
Ask or search…
K
Links
Comment on page

Úvod do nastavení systému

Táto sekcia dokumentácie popisuje možnosti nastavenia systému PORTOS, dostupné priamo v aplikácii BackOffice.