Úvod do nastavení systému

Táto sekcia dokumentácie popisuje možnosti nastavenia systému PORTOS, dostupné priamo v aplikácii BackOffice.

Last updated