Rozdelenie účtu

Pri obsluhe hostí musíte často reagovať na rôzne situácie:

  • každý hosť si želá platiť svoju časť objednávky

  • účet potrebujeme rozdeliť na viaceré účty a ďalej s nimi samostatne pracovať

Aplikácia PORTOS Pokladňa je skvelý pomocník pri podobných situáciach, účty umožňuje rozdeľovať alebo spájať.

Vedeli ste?

Rozdelenie účtu či presun položíek naprieč účtami môže byť povolený alebo zakázaný zvlásť pre každého používateľa systému PORTOS.

Ak si želáte rozdeliť účet, v obrazovke predaja stlačte tlačidlo so Rozdelenie účtu (alebo klávesu F5).

Zobrazí sa obrazovka rozdelenia účtu. Na ľavej strane sa nachádza pôvodný účet, na pravej strane sa nachádza ponuka s dvoma možnosťami:

Ak si želáme účet rozdeliť, stlačíme možnosť Na nový účet (alebo klávesu F1).

Ak si želáme položky z účtu presunúť na iný stlačíme zvolíme možnosť Na existujúci účet (alebo klávesu F2). Zobrazí sa okno pre výber exisutujúceho účtu.

Na pravej strane sa tak zobrazí nový účet (alebo existujúci, ktorý sme zvolili zo zoznamu).

Položky účtov je možné presúvať tlačidlami v strednej časti obrazovky.

Tlačídlo s ikonkou šípky presúva položky jednotlivo. Tlačidlo s ikonkou dvojitej šípky presunie všetky položky naraz.

Tip: celý proces rozdelenia zvládnete hravo a efektívne aj pomocou klávesnice. Smerovými šípkami , , a označíte ktorúkoľvek položku účtu a stlačením klávesy ENTER vyvoláte okno presunutia položky.

Last updated