Inštalácia

Ako zíkať aplikáciu PORTOS Online objednávky

Inštalátor aplikácie Vám poskytne Váš servisný technik. Pre použitie aplikácie PORTOS Online objednávky je nutné mať nainštalovaný systém PORTOS vo verzii 3.2 alebo novšej.

Softvérové požiadavky

Aplikácia vyžaduje, aby bolo na počítači nainštalované behové prostredie .NET Core 3.1 (v sekcii Run desktop apps zvoľte Download x64, ak používate 64-bitový operačný systém, alebo Download x86, ak používate 32-bitový operačný systém).

Last updated