Ostatné

Inštalácia

Ako zíkať aplikáciu PORTOS Online objednávky

Inštalátor aplikácie Vám poskytne Váš servisný technik. Pre použitie aplikácie PORTOS Online objednávky je nutné mať nainštalovaný systém PORTOS vo verzii 3.2 alebo novšej.

Softvérové požiadavky

Aplikácia vyžaduje, aby bolo na počítači nainštalované behové prostredie .NET Core 3.1 (v sekcii Run desktop apps zvoľte verziu x64 alebo x86, v závislosti od verzie operačneho systému, ktorý používate).

Bezplatné prevzatie behového prostredia .NET Core z webu spoločnosti Microsoft