Objednávky z Adaptee Gastro

Tento článok popisuje postup, ako prepojiť objednávkový systém Adaptee Gastro s pokladničným systémom PORTOS.

Vďaka integrácii so systémom Adaptee Gastro sa môžu objednávky z Vášho webu poháňaného systémom Adaptee Gastro preniesť priamo do pokladničného systému PORTOS, kde objednávku potvrdíte jediným kliknutím.

Nastavenie

Pre spojenie systému PORTOS so systémom Adaptee Gastro je potrebné vykonať kroky popísané nižšie:

Krok 1: Nastavenie aplikácie PORTOS Online objednávky

Otvorte aplikáciu PORTOS Online objednávky a stlačte tlačidlo nastavení v pravom hornom rohu.

Po otvorení nastavení nájdite sekciu Online objednávky - eShop.

V tejto sekcii upravíme nasledovné:

  • Zapneme prepínač Používať prepojenie s online objednávkami

  • Do políčka Názov prepojenia môžeme vložiť Adaptee

  • Uistíme sa, že v políčku Verzia komunikačného protokolu je vybraná hodnota 1.

Nasledujúce tri nastavenia musíme získať zo systému Adaptee Gastro:

  • API kľúč

  • URL adresa zoznamu objednávok

  • URL adresa spracovania objednávky

Význam ostatných nastavení je popísaný v článku Objednávky z vlastného eShopu.

Krok 2: Otvorenie nastavení integrácie v Adaptee Gastro

Vo webovom prehliadači otvorte rozhranie pre správu systému Adaptee Gastro a prihláste sa. V ponuke na ľavej strane otvorte sekciu Integrácie - Portos.

Krok 3: Kopírovanie nastavení zo systému Adaptee Gastro

V pravej časti obrazovky sa nachádzajú informácie, ktoré budeme kopírovať do nastavení aplikácie PORTOS Online objednávky.

Hodnotu z políčka Integrační klíč skopírujeme do políčka API kľúč v nastaveniach aplikácie PORTOS Online objednávky. V prípade, ak je políčko integrační klíč prázdne, najskôr vložíme náhodné znaky pozostávajúce z písmen a čísel.

Zvyšné dve nastavenia nájdeme v časti "URL adresy pro aplikaci Portos online objednavky".

Text v políčku URL adresa seznamu objednávek z rozhrania Adaptee Gastro skopírujeme do políčka URL adresa zoznamu objednávok v nastaveniach aplikácie PORTOS Online objednávky.

Text v políčku URL adresa zpracování objednávky z rozhrania Adaptee Gastro skopírujeme do políčka URL adresa spracovania objednávky v nastaveniach aplikácie PORTOS Online Objednávky.

Krok 4: Uloženie nastavení v aplikácii Online objednávky

Pre uloženie nastavení v aplikácii Online objednávky stlačíme tlačidlo ULOŽIŤ (v hornom pravom rohu). Aplikáciu PORTOS Online objednávky vypneme a opäť zapneme, aby sa prejavili všetky zmeny v nastaveniach.

Krok 5: Aktivácia prepojenia v systéme Adaptee Gastro

Vrátime sa do správcovského rozhrania systému Adaptee Gastro, kde zapneme prepínač pri texte Feed objednávek aktivní. Stlačíme tlačidlo Uložit a zůstat.

ďalej v pravej hornej časti, vedľa používateľského mena, klikneme na trojuholník, čím sa nám rozbalí ponuka, v ktorej zvolíme položku "Nastavení gastro".

Otvorí sa obrazovka s nastaveniami, v ktorej zvolíme záložku "Nastavení aplikace". V tejto záložke aktivujeme dve nastavenia:

  • Automaticky přijímat objednávky

  • Automaticky objednávky zařadit do přípravy a automatický tisk

Následne stlačíme Uložit a přejít na seznam.

Krok 6: Prepojenie so skladovým hospodárstvom

Ak v pokladničnom systéme PORTOS používate skladové hospodárstvo pre evidenciu skladových zostatkov surovín, je potrebné produkty v systéme Adaptee Gastro spárovať s tovarmi v systéme PORTOS.

V správcovskom rozhraní systému Adaptee Gastro zvolíme v ponuke na ľavej strane možnosť Produkty. V tabuľke produktov nájdeme produkt, ktorý chceme upraviť a stlačíme ikonku ceruzky.

V obrazovke editácie produktu prejdeme na záložku Integrace, kde do políčka Univerzální ID exerního systému vložíme číslo tovaru, pod ktorým je evidované v pokladničnom systéme PORTOS.

Následne stlačíme tlačidlo Uložit a přejít na seznam. Takýmto spôsobom vložíme čísla v každom tovare, pre ktorý chceme udržiavať správne skladové zostatky.

V prípade, ak potrebujeme zistiť číselné označenie tovaru v pokladničnom systéme PORTOS, otvoríme aplikáciu PORTOS BackOffice a po prihlásení zvolíme v hlavnej ponuke na ľavej strane v skupine SKLAD možnosť Tovary. V tabuľke tovarov nájdeme požadovaný tovar a prejdeme do jeho náhľadu kliknutím na ikonu troch bodiek v príslušnom riadku tabuľky a následne zvolením možnosti Náhľad.

Po otvorení náhľadu tovaru je možné vidieť číslo, pod ktorým je evidované v systéme PORTOS.

Týmto je proces spárovania pokladničného systému PORTOS s objednávkovým systémom Adaptee Gastro dokončený.

Last updated