Prispôsobenie používateľského rozhrania

Aplikácia PORTOS Pokladňa umožňuje prispôsobiť si používateľské rozhranie podľa vlastných predstáv.

Pre prispôsobenie aplikčnej lišty zvolíme v hlavnej ponuke položku Nastavenia a následne v skupine Personalizácia vyberieme možnosť Vzhľad.

Téma

Pre voľbu témy (svetlý alebo tmavý mód) sú k dispozícii tri možnosti:

  • Svetlá: svetlá téma (svetlé pozadie a tmavé texty).

  • Tmavá: tmavá téma (tmavé pozadie a svetlé texty).

  • Podľa operačného systému: zrkadlí tému, ktorá je aktuálne nastavená pre operačný systém. V prípade, ak upravíte nastavenie operačného systému, aplikácia automaticky kopíruje toto nastavenie.

Farby

Aplikácia PORTOS Pokladňa je schopná sa farebne prispôsobiť vašemu podniku.

Vlastnú farebnú kombináciu si dokážete vytvoriť výberom tzv. primárnej a sekundárnej farby.

Primárna farba sa používa v aplikačnej lište či v tlačidlách. Sekundárna napríklad pri označovaní zvolenej položky v zoznamoch.

Pre úpravy farby používate panel, v ktorom si vyberiete želanú voľbu. Aktuálne zvolená farba je indikovaná kruhom, ostatné farby sú zobrazené vo štvorcoch.

Zachovanie kontrastu

Niektoré farby však pri svetlej či tmavej téme nevytvárajú dostatočný kontrast s pozadím.

Aplikácia PORTOS Pokladňa preto dokáže strážiť dodržanie kontrastu za vás. Stačí, ak zapnete prepínač "Upraviť zvolené farby pre zachovanie kontrastu" a vami vybraté farby budú mierne upravené spôsobom, pri ktorom je zachovaný kontrast medzi primárnou resp. sekundárnou farbou a pozadím.

Toto nastavenie odporúčame ponechať zapnuté.

Rozdiel medzi zapnutým a vypnutým prepínačom kontrastu je uvedený na animovanom obrázku nižšie, kde je zobrazený príklad použitia čiernej farby v kombinácii s tmavou témou. Pri vypnutej možnosti "Upraviť zvolené farby pre zachovanie kontrastu" je apikačná lišta takmer identická s pozadím. Pri zapnutej možnosti sa farba aplikačnej lišty zmení na sivu, čím sa tak viac odlíši od tmavého pozadia.

Last updated