PORTOS Dokumentácia
Ask or search…
K
Links
Comment on page

Prihlásenie a Odhlásenie

Prihlásenie

Po spustení aplikácie sa zobrazí prihlasovacia obrazovka. Pre prihlásenie je potrebné do poľa Meno vložiť meno používateľského účtu a heslo (ak je pre používateľský účet nastavené).
Úvodná obrazovka aplikácie PORTOS Pokladňa
Tip: Pre prepínanie medzi poľami Meno a Heslo použite klávesy a alebo TAB. Po zadaní mena a hesla pre prihlásenie stlačte klávesu ENTER.

Odhlásenie

Po úspešnom prihlásení je zobrazená obrazovka Otvorené účty.
Na aplikačnej lište "Otvorené účty" je vpravo viditeľné meno aktuálne prihláseného používateľa. Pre odhlásenie stlačte tlačidlo s menom používateľa, alebo stlačte klávesovú skratku ESCAPE.
Tip: Tlačidlo pre odhlásenie je viditeľné na každej obrazovke v rámci celej aplikácie Pokladňa, a máte tak vždy po ruke možnosť odhlásiť sa.
Tlačidlo pre odhlásenie používateľa v obrazovke otvorených účtov
Po úspešnom odhlásení je zobrazená prihlasovacia obrazovka.