Prispôsobenie prihlásenia

Prihlasovanie si môžete prispôsobiť podľa vašich preferencií.

V menu hlavnej ponuky zvolíte položku Nastavenia a následne kliknete na tlačidlo Prihlasovanie. Zobrazia sa možnosti, ktoré umožňujú prispôsobiť prihlasovanie používateľov do aplikácie.

Skryť prihlasovacie meno

V prípade, ak zapnete túto možnosť, textové políčko pre vloženie prihlasovacieho mena nebude zobrazovať text, ale bude skrývať znaky podobne, ako políčko pre vkladanie hesla.

Toto nastavenie je užitočné v prípade, ak používateľské účty nie sú chránené heslom a prihlasovacie meno slúži ako "PIN kód".

Zobraziť číselnú klávesnicu

V prípade, ak zapnete túto možnosť, pod vstupom pre vloženie mena a hesla bude zobrazená číselná klávesnica pre vkladanie číslic.

Toto nastavenie je užitočné v prípade, ak pre prihlásenie používajú prihlasovacie mená pozostávajúce výhradne z čísel a zároveň sa aplikácia používa s dotykovou obrazovkou.

Last updated