Vzdialený prístup

Prajete si so systémom PORTOS pracovať aj na diaľku, napríklad používať BackOffice aj z domu alebo kancelárie mimo predajného miesta? Zriadťe si vzdialený prístup podľa pokynov nižšie.

Pre zriadenie vzdialeného prístupu do systému PORTOS je potrebné:

  • na predajnom mieste od internetového poskytovateľa zabezpečiť tzv. statickú IP adresu.

  • prístup (meno a heslo) do administračného rozhrania smerovača (routra) na predajnom mieste.

Ak používate kamerový systém alebo niektoré typy platobných terminálov, je možné, že už na predajnom mieste statickú IP adresu máte pridelenú.

S postupom nižšie Vám rád pomôže Váš servisný technik k systému PORTOS.

V nastaveniach smerovača musíme nastaviť tzv. presmerovanie portov (Port forwarding), kde uvedieme, aby požiadavky na konkrétny port boli presmerované na tzv. hlavný počítač, teda počítač, na ktorom je nainštalovaná služba PORTOS API. Zväčša je potrebné vyplniť tieto nastavenia:

  • Internal host: lokálna IP adresa počítača, na ktorom je nainštalovaná PORTOS API služba.

  • Protocol: nastavíme na "Any" alebo TCP.

  • Internal port number: rozsah portov, na ktorých je na lokálnom počítači služba. V prípade PORTOS API je štandardne na porte 3000, takže nastavíme 3000 – 3000.

  • External port number: rozsah portov, na ktorých bude na verejnej IP adrese k dispozícii PORTOS API služba. Môžeme nastaviť taktiež 3000 – 3000. Ak si neželáme používať port 3000, alebo je už je port 3000 obsadený, je možné určiť akýkoľvek iný port (zmení sa tým iba port v internetovej adrese, ktorú budete do prehliadača zadávať za účelom prístupu do aplikácie PORTOS BackOffice).

Služba PORTOS API aj tým pádom aj aplikácia PORTOS BackOffice je teraz dostupná na verejnej IP adrese a porte 3000, napríklad: http://vasa-ip-adresa:3000.

Riešenie problémov

Čo robiť, ak sa PORTOS BackOffice na adrese nezobrazuje?

Ak sa na internetovej adrese nezobrazí aplikácia PORTOS BackOffice, tak je potrebné:

  • overiť, či používate správnu internetovú adresu. Pozostáva z portu http://, statickej IP adresy vašeho predajného miesta a číslom portu, ktorý je nastavený v smerovači na predajnom mieste. Príklad:http://vasa-ip-adresa:port

  • overiť u poskytovateľa internetu, či IP adresa priradená priradená na predajnom mieste je skutočne statická.

  • overiť, či je hlavný počítač na predajnom mieste zapnutý, má internetové pripojenie a či je na ňom spustená služba PORTOS API.

  • overiť, či na hlavnom počítači nie je nainštalovaný doplnkový firewall (alebo antivírový softvér obsahujúci firewall) a či tento softvér neblokuje komunikáciu. Dočasným zastavením firewall aplikácie dokážeme overiť, či spôsobuje problém s konektivitou.

Last updated