PORTOS Dokumentácia
Ask or search…
K
Links
Comment on page

Uzatvorenie účtu

Ak si želáte uzavrieť (vytlačiť) účet, v obrazovke detailu účtu stlačte v pravej hornej časti menu (ikona troch bodiek).
Obrazovka detailu účtu
Zobrazí sa ponuka (na obrázku nižšie), z ktorej zvolíme možnosť "Uzavrieť účet".
Menu v obrazovke detailu účtu
Zobrazí sa obrazovka uzatvorenia účtu (na obrázku nižšie).
Uzatvorenie účtu v aplikácii PORTOS Mobilný čašník
V sekcii "Platidlo" klepnite na typ platidla, ktorým bude klient platiť. Štandardne sú zobrazené prvé dva typy platidiel. Pre zobrazenie všetkých platidiel stlačte tlačidlo "Všetky platidlá".
V sekcii "Prijaté" môžete prepísať prijatý obnos, alebo klepnúť na niektoré z ponúknutých možností. Automaticky sa tak vyčísli suma, ktorú je potrebné vydať.

Voľba fiskálnej tlačiarne pri uzatvorení účtu

Ak máte na predajnom mieste viac fiskálnych tlačiarní, v spodnej časti obrazovky viete určiť, na ktorej z nich bude doklad vytlačený.
Tip: voľbu tlačiarne je možné určiť v nastavení zóny, v ktorej sa účet nachádza, alebo nastavenie zariadenia, na ktorom je používateľ prihlásený. Všetko potrebné nastavíte v aplikácii PORTOS BackOffice.

Uzatvorenie účtu kombináciou platidiel

Aplikácia PORTOS Mobilný čašník dokáže uzatvoriť doklad aj kombináciou platidiel.
V obrazovke uzatvorenia účtu prejdite do zálotky "Kombinovaná platba" a pre každé platidlo vložte prijatú sumu.