Uzatvorenie účtu

Ak si želáte uzavrieť účet (vyhotoviť k účtu daňový doklad), v obrazovke predaja alebo v obrazovke detailu účtu klepnite na tlačidlo s ikonkou tlačiarne v podfarbenom kruhu.

Zobrazí sa obrazovka uzatvorenia účtu (na obrázku nižšie).

Pre uzatvorenie úču klepnite na niektorý z typov platidla, ktorým si želá kupujúci platiť. Tieto dve predvolené typy platidiel je možné v nastaveniach aplikácie v prípade potreby zameniť za iné.

Forma dokladu

Systém PORTOS podporuje dva typy vyhotovenia daňového dokladu:

Papierový doklad

V prípade, ak si želáte kupujúcemu vystaviť papierový doklad, ponechajte možnosť "Zaslať doklad e-mailom" vypnutú.

E-doklad

V prípade, ak si želáte kupujúcemu zaslať elektronický daňový doklad (tzv. e-doklad) emailom, zapnite možnosť "Zaslať doklad e-mailom" a vložte emailovú adresu.

Voľba fiskálnej tlačiarne pri uzatvorení účtu

Ak máte na predajnom mieste viac fiskálnych tlačiarní, v spodnej časti obrazovky viete určiť, na ktorej z nich bude doklad vytlačený.

Tip: voľbu tlačiarne je možné určiť v nastavení zóny, v ktorej sa účet nachádza, alebo nastavenie zariadenia, na ktorom je používateľ prihlásený. Všetko potrebné nastavíte v aplikácii PORTOS BackOffice.

Prispôsobenie uzatvorenia účtu

Aplikácia umožňuje upraviť spôsob, akým sú účty uzatvárané. V hlavnej ponuke klepnite na možnosť Nastavenia a následne keplnite na položku Uzatvorenie účtu. K dispozícii sú nasledovné nastavenia:

Formy dokladu

Povoliť e-doklady

Určuje, či bude v obrazovke uzatvorenia účtu viditeľná sekcia pre aktiváciu e-dokladu a vloženie e-mailovej adresy.

Predvolená format dokladu

Určuje, ktorá forma bude predvolená po otvorení obrazovky uzatvorenia účtu. K dispozícii sú tieto možnosti:

  • Papierový doklad

  • E-mailový doklad

  • E-mailový doklad (ak je e-mailová adresa k dispozícii): zvolí e-mailový doklad v prípade, ak je účet spárovaný so zákazníckym účtom, pre ktorý je zároveň vyplnená platná e-mailová adresa.

Platidlá

Primárne platidlo

Typ platidla, ktoré bude zobrazené v obrazovke uzatvorenia dokladu na prvej pozícii.

Sekundárne platidlo

Typ platidla, ktoré bude zobrazené v obrazovke uzatvorenia dokladu na druhej pozícii.

Výdavkové platidlo

Typ platidla, ktoré bude použité

Zaokrúhľovanie

Úroveň zaokrúhľovania

Určuje úroveň zaokrúhlenia.Príklad: pre zaokrúhľovanie na 5 eurocentov vložte hodnotu 0,05.

Zaokrúhľovať od

Určuje dátum, od ktorého bude použitá táto úroveň zaokrúhlenia.

Last updated