Sklady

Skladom sa v systéme PORTOS označuje skupina tovarov. V nastaveniach zariadenia je možné uviesť, z ktorého skladu má pokladňa zobrazovať tovary. Vďaka vytvoreniu viacerých skladov tak viete odlíšiť napríklad suroviny od produktov z ponuky, prípadne na rôznych pokladniciach zobrazovať rôzny sortiment.

Zoznam skladov

Zoznam všetkých existujúcich skladov je možné prezerať v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Sklady.

Vytvorenie nového skladu

Nový sklad vytvoríme stlačením tlačidla PRIDAŤ, ktoré sa nachádza v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Sklady, nad tabuľkou skladov.

Aplikácia nás presmeruje do obrazovky úpravy skladu, kde je možné nastaviť jeho vlastnosti. Po vložení všetkých potrebných údajov zariadenie vytvoríme stlačením tlačidla "Vytvoriť".

Názov

Krátky, 3 znaky dlhý identifikátor skladu, ktorý nie je možné dodatočne meniť.

Potrebujete zmeniť názov skladu?

V prípade, ak máte potrebu zmeniť názov skladu, je potrebné vymazať pôvodný sklad aj s tovarmi, ktorý obsahuje. Následne je potrebné vytvoriť nový sklad s novými tovarmi. Takéto hromadné vymazanie a vytvorenie odporúčame robiť vždy po zálohovaní databázy, (ideálne za asistencie servisného technika) prostredníctvom aplikácie PORTOS Link, kde je možné prostredníctvom CSV súborov exportovať údaje zo skladu, hromadne ich meniť a následne ich importovať do systému tak, aby boli zachované nákupné ceny a hodnoty skladov.

Popis

Textový popis skladu pre jeho jednoduchšie odlíšenie. Tento text nemá obmedzenie dĺžky a poskytuje dosť priestoru pre popísanie skladu tak, aby bol jeho účel pre vás ľahko rozpoznateľný.

Zmenu popisu je možné realizovať kedykoľvek bez toho, aby to malo nejaký nežiadúci účinok na systém. Vám sa sprehľadní práca so systémom a všetky väzby receptúr ostanú zachované (pretože používajú ako referenciu názov skladu, nie jeho popis).

Vymazanie skladu

Existujúci sklad vymažeme stlačením tlačidla "Odstrániť", ktoré sa nachádza v ponuke (tlačidlo so symbolom troch bodiek) v poslednom stĺpci tabuľky skladov.

V prípade, že si prajete odstrániť viacero skladov naraz, označte riadky pomocou prvého stĺpca tabuľky a následne kliknite na tlačidlo "Odstrániť označené".

Last updated