Sklady

Skladom sa v systéme PORTOS označuje skupina tovarov. V nastaveniach zariadenia je možné uviesť, z ktorého skladu má pokladňa zobrazovať tovary. Vďaka vytvoreniu viacerých skladov tak viete odlíšiť napríklad suroviny od produktov z ponuky, prípadne na rôznych pokladniciach zobrazovať rôzny sortiment.

Zoznam skladov

Zoznam všetkých existujúcich skladov je možné prezerať v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Sklady.

Vytvorenie nového skladu

Nový sklad vytvoríme stlačením tlačidla PRIDAŤ, ktoré sa nachádza v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Sklady, nad tabuľkou skladov.

Aplikácia nás presmeruje do obrazovky úpravy skladu, kde je možné nastaviť jeho vlastnosti. Po vložení všetkých potrebných údajov zariadenie vytvoríme stlačením tlačidla "Vytvoriť".

Úprava vlastností skladu v aplikácii PORTOS BackOffice

Názov

Krátky, 3 znaky dlhý identifikátor skladu.

Popis

Textový popis skladu pre jeho jednoduchšie odlíšenie.

Vymazanie skladu

Existujúci sklad vymažeme stlačením tlačidla "Odstrániť", ktoré sa nachádza v ponuke (tlačidlo so symbolom troch bodiek) v poslednom stĺpci tabuľky skladov.

V prípade, že si prajete odstrániť viacero skladov naraz, označte riadky pomocou prvého stĺpca tabuľky a následne kliknite na tlačidlo "Odstrániť označené".