Pokračovanie v začatej inventúre

Ak už inventúra bola začatá, nad zoznamom predošlých inventúr sa zobrazuje sekcia "Rozpracovaná inventúra".

V tejto sekcií taktiež vidíte základné informácie o tejto inventúre:

  • počet tovarov, ktoré majú vložené skutočné množstvo (so súhlasným zostatkom, s prebytkom alebo s mankom) a taktiež aj tovary, ktorých skutočné množstvo ešte nebolo vložené.

  • dátum a čas vytvorenia inventúry

Pokračovať v inventúre môžete stlačením tlačidla "Zobraziť inventúru". Zobrazí sa Vám detail inventúry v režime prezerania. Pre úpravu inventúry je teda ešte nutné stlačiť tlačidlo "Upraviť".

Last updated