Inštalácia a odinštalovanie

Inštalácia

Aplikáciu PORTOS Pokladňa nainštalujete spustením inštalačného súboru, ktorý získate od Vašeho servisného strediska. Pokračujete podľa pokynov inštalátora.

Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche obajví zástupca (ikonka) aplikácie PORTOS Pokladňa. Dvojklikom na túto ikonku aplikáciu spustíte.

Pre správnu funkčnosť aplikácie PORTOS Pokladňa musí byť na počítači (alebo v rámci lokálnej siete) nainštalovaná služba PORTOS API. S inštaláciou systému PORTOS či aplikácie PORTOS Pokladňa a jej správnym nastavením vám pomôže Vaše servisné stredisko.

Aktualizácia

Aplikáciu PORTOS Pokladňa aktualizujete podobne, ako pri inštalácii, spustením inštaláčného súboru.

Prechod na staršiu verziu

V prípade, ak by ste sa pokúšali o nainštalovanie staršej verzie, než akú máte v súčasnosti nainštalovanú (tzv. "downgrade"), inštalátor vás na túto skutočnosť upozorní a zníženie verzie neumožní. Pre prechod na staršiu verziu je tak potrebné najskôr aplikáciu odinštalovať a následne nainštalovať želanú verziu.

Odinštalovanie

Aplikáciu PORTOS Pokladňa je možné z počítača odstrániť cez ovládací panel operačného systému, v sekcii "Programy - Odinštalovať program". V zozname aplikácií nájdite aplikáciu "PORTOS Pokladňa", stlačte tlačidlo "Odinštalovať" a pokračujte podľa pokynov inštalátora.

Last updated