Zóny

Pre udržanie väčšieho prehľadu medzi otvorenými účtami v aplikácii PORTOS Pokladňa alebo PORTOS Mobilný čašník je možné v systéme PORTOS vytvoriť tzv. "Zónu", ktorá by sa dala označiť aj ako "miestnosť" alebo "rajón".

Zónou sa označuje skupina "stolov", ku ktorým sa dajú priradovať otvorené účty. Stoly v zóne je možné navyše graficky usporiadať a každému zo stolov určiť vlastnosti ako tvar, farba, rotácia a podobne.

Zoznam zón

Zoznam všetkých existujúcich zón je možné prezerať v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Zóny. V ľavej časti obrazovky, pod nadpisom "Zóny" sa nachádza zoznam všetkých existujúcich zón.

Ak sa pri názve zóny zobrazuje symbol výkričníka, znamená to, že ste na zóne vykonali zmeny, ktoré sú ešte neuložené. Ak si neželáte prísť o tieto zmeny, zvoľte zónu a stlačte tlačidlo "ULOŽIŤ" v pravom hornom rohu obrazovky.

Vytvorenie novej zóny

Novú zónu vytvoríme stlačením tlačidla PRIDAŤ, ktoré sa nachádza v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Zóny, nad zoznamom zón. Aplikácia v pravej časti zobrazí novú zónu s otvorenou záložkou "Vlastnosti" pre vloženie názvu zóny.

Zónu je možné upravovať v dvoch záložkách - "Mapa stolov" a "Vlastnosti". Po dokončení úpravy zóny stlačíme tlačidlo "VYTVORIŤ" pre vytvorenie novej zóny.

Záložka Vlastnosti

V záložke "Vlastnosti" dokážeme upraviť zóne tieto parametre:

Názov

Výstižné slovné označenie, ako napríklad "Bar", "Terasa" alebo "Záhrada".

Predvolená fiskálna tlačiareň

Zvoľte tlačiareň, ktorá bude obsluhe ponúkaná v procese ukončovania dokladu v aplikácii Pokladňa alebo Mobilný čašník pre tie účty, ktoré sú zaradené do tejto zóny.

Ak si želáte, aby sa v aplikácii Pokladňa a Mobilný čašník použilo nastavenie určené v sekcii Zariadenia, nechajte túto hodnotu prázdnu.

Záložka Mapa stolov

V záložke mapa stolov je možné vytvárať jednotlivé stoly patriace k danej zóne. Pre úpravu vlastností niektorého zo stolov je na tento stôl potrebné klinúť myšou.

Panel nástrojov mapy

Nad samotnou mapou sa nachádza sada tlačidiel, ktorými je možné pridávať stoly alebo upravovať zvolený stôl.

Panel nástrojov obsahuje tlačidlá v tomto poradí:

 • Pridať: pridá na mapu nový stôl

 • Duplikovať: pridá na mapu nový stôl, ktorý prevezme vlastnosti aktuálne označeného stola.

 • Zarovnať do ľava: aktuálne označený stôl presunie tak, aby sa dotýkal ľavej hranice mapy.

 • Zarovnať do prava: aktuálne označený stôl presunie tak, aby sa dotýkal pravej hranice mapy.

 • Zarovnať hore: aktuálne označený stôl presunie tak, aby sa dotýkal hornej hranice mapy.

 • Zarovnať dole: aktuálne označený stôl presunie tak, aby sa dotýkal spodnej hranice mapy.

 • Rotovať o 45 stupňov: aktuálne označený stôl otočí o 45 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.

 • Odstrániť: odstráni zo zóny aktuálne označený stôl.

Postranná lišta vlastností označeného stola

Na pravo od mapy stolov sa nachádza lišta, ktorou je možné upravovať vlastnosti stolu.

Lišta obsahuje nasledovné prvky:

 • Výber: zoznam všetkých položiek zóny. Zvolením položky z tohto zoznamu sa automaticky označí táto položka aj na mape stolov.

 • Názov: názov položky zóny, ktorý musí byť v rámci zóny unikátny, teda zóna nemôže obsahovať dve rovnako nazvané položky.

 • Farba: farebné rozlíšenie položky zóny.

 • Stôl: povoľte, ak si želáte, aby sa na túto položku zóny dali umiestňovať stoly.

 • Tvar: určuje tvar položky zóny. Na výber sú hodnoty "Obdĺžnik" a "Kruh".

 • Pozícia X a pozícia Y: súradnice stredného bodu položky zóny. Napríklad ľavý horný roh mapy označujeme súradnicami X = 0, Y = 0, pravý dolný bod mapy nesie súradnice X = 100, Y = 100 a horný pravý roh mapy nesie súradnice X = 0, Y = 100. Stred mapy nesie súradnice X = 50, Y = 50.

 • Šírka: určuje šírku položky zóny, vyjadrenú v bodoch. Mapa je široká 100 bodov.

 • Výška: určuje výšku položky zóny, vyjadrenú v bodoch. Mapa je vysoká 100 bodov.

Vymazanie zóny

Existujúcu zónu vymažeme stlačením tlačidla "Odstrániť", ktoré sa nachádza v ponuke (tlačidlo so symbolom troch bodiek) v pravo hornom rohu obrazovky.

Last updated