Zákaznícke účty

Zákaznícke účty sú jadrom vernostného systému v systéme PORTOS.

Ak si želáte vytvoriť vernostnú kartu na zbieranie bodov za nákup, darčekový poukaz, alebo zľavovú kartu s možnosťou určiť percentuálnu zľavu, zákaznícky účet je riešením.

Zoznam zákazníckych účtov

Zoznam všetkých existujúcich zákazníkych účtov je možné prezerať v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Zákaznícke účty.

Vytvorenie nového zákazníckeho účtu

Nový zákaznícky účet vytvoríme stlačením tlačidla PRIDAŤ, ktoré sa nachádza v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Zákaznícky účet, nad tabuľkou zákazníckych účtov.

Aplikácia nás presmeruje do obrazovky úpravy zákazníckeho účtu, kde je možné nastaviť jeho vlastnosti. Po vložení všetkých potrebných údajov zákaznícky účet vytvoríme stlačením tlačidla "Vytvoriť".

Číslo karty

Jedinečné (unikátne) číslo zákazníckeho účtu, na základe ktorého je tento zákaznícky účet vyhľadávaný v systéme.

V prípade, ak zákaznícke účty vyhotovujete vo forme kartičiek, práve číslo karty je údaj, ktorý by mal na nej byť vyhotovený napríklad vo forme čiarového kódu alebo QR kódu.

Názov

Názov zákazníckeho účtu, ktorý je viditeľný na doklade alebo naprieč systémom (vo vyhľadávaní, štatistikách a podobne).

Dátum exspirácie

Dátum, po ktorom nebude možné zákaznícky účet používať. Vhodné v prípade, ak si želáte darčekový poukaz, prípadne zľavovú poukážku časovo limitovať.

Aktívny

Zablokuje/odblokuje možnosť používania tohto zákazníckeho účtu . Vhodné, ak chcete v prípade potreby dočasne zablokovať platnosť tohto zákazníckeho účtu, ale neželáte si ho úplne vymazať zo systému.

Zľava

Percentuálna zľava s hodnotou od 0 do 100, ktorá je automaticky aplikovaná na doklad po spárovaní s týmto zákazníckym účtom.

Vo vlastnostiach každého tovaru je možné určiť, či je na daný tovar možné aplikovať zľavu (vlastnosť povolená zľava), čo vám dáva kontrolu nad tým, na ktoré tovary budú mať vaši hostia zľavu.

Kredit

Peňažný obnos viazaný k tomuto zákazníckemu účtu, ktorým je možné uhrádzať doklady . Kredit je možné manuálne vložiť (operácia manuálneho vloženia je chránená administrátorskými oprávneniami používateľa), ale aj navyšovať, prípadne znižovať v aplikácii PORTOS Pokladňa.

Kreditný bod

Udáva počet eur pripočítaných do kreditu za každé euro zaplatené vo forme nákupu. Na zákaznícky účet sa prirátava okamžite, v momente uzatvárania dokladu.

IČO

IČO viazané na zákaznícky účet. Slúži ako informácia pre lepšiu evidenciu zákazníckych účtov.

IČ DPH

IČ DPH viazané na zákaznícky účet. Slúži ako informácia pre lepšiu evidenciu zákazníckych účtov.

DIČ

DIČ viazané na zákaznícky účet. Slúži ako informácia pre lepšiu evidenciu zákazníckych účtov.

Adresa

V sekcii adresa je možné k zákazníckemu účtu uviesť ulicu, mesto, PSČ a štát.

Kontakt

V sekcii kontakt je možné k zákazníckemu účtu uviesť e-mailovú adresu, mobilný telefón, telefón a fax.

Vymazanie zákazníckeho účtu

Existujúci zákaznícky účet vymažeme stlačením tlačidla "Odstrániť", ktoré sa nachádza v ponuke (tlačidlo so symbolom troch bodiek) v poslednom stĺpci tabuľky zákazníckych účtov.

V prípade, že si prajete odstrániť viacero zákazníckych účtov naraz, označte riadky pomocou prvého stĺpca tabuľky a následne kliknite na tlačidlo "Odstrániť označené".

Last updated