Zákaznícke účty

Modul Zákaznícke účty v aplikácii PORTOS Link vám umožňuje hromadne vytvárať, upravovať alebo vymazať zákaznícke účty.
Obrazovka Zákaznícke účty v aplikácii PORTOS Link
Ak si želáte importovať alebo exportovať zákaznícke účty zo systému PORTOS, na výber máte 3 formáty:
 • CSV - dostupné od verzie aplikácie PORTOS Link 3.2.33
 • XLS - Excel
 • DBF - Databázový formát, kompatibilný so systémom SM SHOP, odstránený od verzie 4.
Všetky formáty sú navrhnuté ako "dvojsmerné" - znamená to, že rovnaký súbor, ktorý ste získali pri exporte údajov zo systému PORTOS, je možné použiť aj pri importe údajov.
Tip: Ako vykonať hromadnú úpravu zákazníckych účtov?
 1. 1.
  pomocou funkcie Export zákazníckych účtov exportovať zákaznícke účty do preferovaného formátu (XLS alebo DBF)
 2. 2.
  vykonať v tomto súbore potrebné zmeny
 3. 3.
  zákaznícke účty pomocou funkcie Import zákazníckych účtov naimportovať naspäť do systému PORTOS.

Formát CSV súboru

CSV súbor má jednotný formát, či už sa používa pri importe alebo exporte zákazníckych účtov. Stĺpce CSV súboru sú uvedené v tabuľke nižšie. Podľa verzie aplikácie rozlišujeme dva formáty CSV súboru:

Formát CSV pre verziu aplikácie 4 a novšiu

Názov stĺpca
Význam
CardSerialNumber
Unikátne sériové číslo karty zákazníckeho účtu.
FirstName
Krstné meno osoby prislúchajúcej k zákazníckemu účtu
LastName
Priezvisko osoby prislúchajúcej k zákazníckemu účtu.
FullName
Nazov zákazníkej karty. Ak je uvedený, je viditeľný na pokladničnom doklade. V prípade, ak nie je uvedené, použije sa kombinácia mena a priezviska (polia FirstName a LastName).
DiscountRate
Percentuálna zľava s hodnotou od 0 do 100, s presnosťou na 2 desatinné miesta.
CreditRate
Výška kreditného bodu (vhodné, ak sa používa zákaznícka karta vo forme vernostného systému odmeňovania). Za každé spotrebované euro sa do kreditu zákazníckeho účtu pripočíta suma uvedená v tomto stĺpci.
Credit
Výška peňažného kreditu na tejto zákazníckej karte (vhodné, ak sa používa zákaznícka karta vo forme darčekového poukazu).
Email
E-mailová adresa, na ktorú sa môžu, okrem iného, odosielať e-doklady.
Phone
Telefónne číslo.
Note
Poznámka k zákazníckemu účtu.
IsActive
Indikuje, či je zákaznícky účet evidovaný ako aktívny.
ActivationDateTime
Dátum, od ktorého je zákaznícky účet platný. Je možné vyplniť, ak má byť zákaznícky účet použiteľný až od konkrétneho dátumu a času.
ExpirationDateTime
Dátum, do ktorého je zákazníckyúčet platný. Je možné vyplniť, ak má byť zákaznícky účet použiteľný len do konkrétneho dátumu a času.
BirthDate
Dátum narodenia
Gender
Pohlavie
Id
Unikátny identifikátor v systéme PORTOS
Meta
Kolekcia doplňujúcich metainformácii. Ide o expertné nastavenie. Manuálna úprava sa neodporúča.
IsCompany
Indikácia, či tento zákaznícky účet reprezentuje spoločnosť (nie jednotlivca)
CompanyName
Názov spoločnosti
CompanyTaxId
DIČ spoločnosti
CompanyVatId
IČDPH spoločnosti
CompanyCrn
IČO spoločnosti
AddressStreet
Ulica
AddressCity
Mesto
AddressZipCode
PSČ
AddressCountry
Krajina
AddressNote
Poznámka k adrese
AddressGpsLatitude
Zemepisná šírka GPS koordinátov adresy.
AddressGpsLongitude
Zemepisná dĺžka GPS koordinátov adresy.
DeliveryAddressStreet
Ulica (súčasť doručovacej adresy)
DeliveryAddressCity
Mesto (súčasť doručovacej adresy)
DeliveryAddressPostalCode
PSČ (súčasť doručovacej adresy)
DeliveryAddressCountry
Krajina (súčasť doručovacej adresy)
DeliveryAddressNote
Poznámka (súčasť doručovacej adresy)
DeliveryAddressGpsLatitude
Zemepisná šírka GPS koordinátov doručovacej adresy.
DeliveryAddressGpsLongitude
Zemepisná dĺžka GPS koordinátov doručovacej adresy.
CardIsActive
Určuje, či je karta, priradená k zákazníckemu účtu, označená ako aktívna.
CardActivationDateTime
Dátum, od ktorého je karta, priradená k zákazníckemu účtu, platná. Je možné vyplniť, ak má byť karta k zákazníckemu účtu použiteľná až od konkrétneho dátumu a času.
CardExpirationDateTime
Dátum, do ktorého je karta , priradená k zákazníckemu účtu, platná. Je možné vyplniť, ak má byť karta k zákazníckemu účtu použiteľná len do konkrétneho dátumu a času.
CardNote
Poznámka ku karte.
CardExternalId
Unikátny identifikátor karty pridelený externým systémom.
CardProcessorName
Identifikátor spracovávateľa karty. Predvolená hodnota je P, označujúca fyzickú kartu (physical).
CardMeta
Kolekcia doplňujúcich metainformácii ku karte. Ide o expertné nastavenie. Manuálna úprava sa neodporúča.

Formát CSV pre verziu aplikácie 3.2 alebo 3.3

Názov stĺpca
Význam
CardId
Unikátny identifikátor zákazníckeho účtu (napríklad čiarový kód na vernostnej karte)
Name
Názov zákazníckeho účtu (viditeľný na pokladničnom doklade)
DiscountRate
Percentuálna zľava s hodnotou od 0 do 100, s presnosťou na 2 desatinné miesta.
CreditRate
Výška kreditného bodu (vhodné, ak sa používa zákaznícka karta vo forme vernostného systému odmeňovania). Za každé spotrebované euro sa do kreditu zákazníckeho účtu pripočíta suma uvedená v tomto stĺpci.
Credit
Výška peňažného kreditu na tejto zákazníckej karte (vhodné, ak sa používa zákaznícka karta vo forme darčekového poukazu).
IsActive
Indikuje, či je zákaznícky účet evidovaný ako aktívny.
ExpirationDate
Dátum exspirácie
TaxId
DIČ spoločnosti
VatId
IČDPH spoločnosti
Crn
IČO spoločnosti
AddressStreet
Ulica, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu.
AddressCity
Mesto, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu.
AddressZipCode
PSČ, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu.
AddressCountry
Krajina, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu.
ContactEmail
E-mailová adresa, súčasť kontaktných informácii o kontakte zákazníckeho účtu.
ContactPhone
Číslo telefónu, súčasť kontaktných informácii zákazníckeho účtu.
ContactMobile
Číslo mobilného telefónu, súčasť kontaktných informácii zákazníckeho účtu.
ContactFax
Faxové číslo, súčasť kontaktných informácii zákazníckeho účtu.

Formát XLS súboru

XLS súbor má jednotný formát, či už sa používa pri importe alebo exporte zákazníckych účtov. Stĺpce XLS súboru sú uvedené v tabuľke nižšie.
Názov stĺpca
Význam
KARTA
Unikátne sériové číslo karty zákazníckeho účtu.
MENO
Nazov zákazníkej karty. Ak je uvedený, je viditeľný na pokladničnom doklade. V prípade, ak nie je uvedené, použije sa kombinácia mena a priezviska (polia KRSTNE_MENOa PRIEZVISKO).
KRSTNE_MENO
Krstné meno (pridané od verzie 4).
PRIEZVISKO
Priezvisko (pridané od verzie 4).
ZLAVA
Percentuálna zľava s hodnotou od 0 do 100, s presnosťou na 2 desatinné miesta.
KREDIT
Výška peňažného kreditu na tejto zákazníckej karte (vhodné, ak sa používa zákaznícka karta vo forme darčekového poukazu).
KREDITNY-BOD
Výška kreditného bodu (vhodné, ak sa používa zákaznícka karta vo forme vernostného systému odmeňovania). Za každé spotrebované euro sa do kreditu zákazníckeho účtu pripočíta suma uvedená v tomto stĺpci.
TELEFON
Telefónne číslo.
EMAIL
E-mailová adresa.
MOBIL
Číslo mobilného telefónu, súčasť informácie o kontakte zákazníckeho účtu (zrušené od verzie 4).
FAX
Faxové číslo, súčasť informácie o kontakte zákazníckeho účtu (zrušené od verzie 4).
ULICA
Ulica, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu.
MESTO
Mesto, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu.
PSC
PSČ, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu.
KRAJINA
Krajina, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu.
ADRESA_POZNAMKA
Poznámka k adrese (pridané od verzie 4).
SPOLOCNOST
Indikuje, či zákaznícky účet reprezentuje spoločnosť (pridané od verzie 4).
NAZOV_SPOLOCNOSTI
Názov spoločnosti (pridané od verzie 4).
ICO
IČO spoločnosti.
ICDPH
IČ DPH spoločnosti.
DIC
DIČ spoločnosti.
BLOKOVANE
Indikuje, či je zákaznícky účet aktívny.
POZNAMKA
Poznámka k zákazníckemu účtu (pridané od verzie 4).
NARODENINY
Dátum narodenia (pridané od verzie 4).
POHLAVIE
Pohlavie, povolené hodnoty Male, Female (pridané od verzie 4).
META
Kolekcia doplňujúcich metainformácii. Ide o expertné nastavenie. Manuálna úprava sa neodporúča (pridané od verzie 4).
KARTA_AKTIVNA
Určuje, či je karta, priradená k zákazníckemu účtu, označená ako aktívna (pridané od verzie 4).
KARTA_DATUM_AKTIVACIE
Dátum, od ktorého je karta, priradená k zákazníckemu účtu, platná. Je možné vyplniť, ak má byť karta k zákazníckemu účtu použiteľná až od konkrétneho dátumu a času (pridané od verzie 4).
KARTA_DATUM_EXSPIRACIE
Dátum, do ktorého je karta , priradená k zákazníckemu účtu, platná. Je možné vyplniť, ak má byť karta k zákazníckemu účtu použiteľná len do konkrétneho dátumu a času (pridané od verzie 4).
KARTA_POZNAMKA
Poznámka ku karte (pridané od verzie 4).
KARTA_EXTERNE_ID
Unikátny identifikátor karty pridelený externým systémom (pridané od verzie 4).
KARTA_VYDAVATEL
Identifikátor spracovávateľa karty. Predvolená hodnota je P, označujúca fyzickú kartu (physical). (pridané od verzie 4)
KARTA_META
Kolekcia doplňujúcich metainformácii ku karte. Ide o expertné nastavenie. Manuálna úprava sa neodporúča (pridané od verzie 4).