Zákaznícke účty

Modul Zákaznícke účty v aplikácii PORTOS Link vám umožňuje hromadne vytvárať, upravovať alebo vymazať zákaznícke účty.

Ak si želáte importovať alebo exportovať zákaznícke účty zo systému PORTOS, na výber máte 3 formáty:

  • CSV - dostupné od verzie aplikácie PORTOS Link 3.2.33

  • XLS - Excel

  • DBF - Databázový formát, kompatibilný so systémom SM SHOP, odstránený od verzie 4.

Všetky formáty sú navrhnuté ako "dvojsmerné" - znamená to, že rovnaký súbor, ktorý ste získali pri exporte údajov zo systému PORTOS, je možné použiť aj pri importe údajov.

Tip: Ako vykonať hromadnú úpravu zákazníckych účtov?

  1. pomocou funkcie Export zákazníckych účtov exportovať zákaznícke účty do preferovaného formátu (XLS alebo DBF)

  2. vykonať v tomto súbore potrebné zmeny

  3. zákaznícke účty pomocou funkcie Import zákazníckych účtov naimportovať naspäť do systému PORTOS.

Formát CSV súboru

CSV súbor má jednotný formát, či už sa používa pri importe alebo exporte zákazníckych účtov. Stĺpce CSV súboru sú uvedené v tabuľke nižšie. Podľa verzie aplikácie rozlišujeme dva formáty CSV súboru:

Formát CSV pre verziu aplikácie 4 a novšiu

Názov stĺpca

Význam

CardSerialNumber

Unikátne sériové číslo karty zákazníckeho účtu.

FirstName

Krstné meno osoby prislúchajúcej k zákazníckemu účtu

LastName

Priezvisko osoby prislúchajúcej k zákazníckemu účtu.

FullName

Nazov zákazníkej karty. Ak je uvedený, je viditeľný na pokladničnom doklade. V prípade, ak nie je uvedené, použije sa kombinácia mena a priezviska (polia FirstName a LastName).

DiscountRate

Percentuálna zľava s hodnotou od 0 do 100, s presnosťou na 2 desatinné miesta.

CreditRate

Výška kreditného bodu (vhodné, ak sa používa zákaznícka karta vo forme vernostného systému odmeňovania). Za každé spotrebované euro sa do kreditu zákazníckeho účtu pripočíta suma uvedená v tomto stĺpci.

Credit

Výška peňažného kreditu na tejto zákazníckej karte (vhodné, ak sa používa zákaznícka karta vo forme darčekového poukazu).

Email

E-mailová adresa, na ktorú sa môžu, okrem iného, odosielať e-doklady.

Phone

Telefónne číslo.

Note

Poznámka k zákazníckemu účtu.

IsActive

Indikuje, či je zákaznícky účet evidovaný ako aktívny.

ActivationDateTime

Dátum, od ktorého je zákaznícky účet platný. Je možné vyplniť, ak má byť zákaznícky účet použiteľný až od konkrétneho dátumu a času.

ExpirationDateTime

Dátum, do ktorého je zákazníckyúčet platný. Je možné vyplniť, ak má byť zákaznícky účet použiteľný len do konkrétneho dátumu a času.

BirthDate

Dátum narodenia

Gender

Pohlavie

Id

Unikátny identifikátor v systéme PORTOS

Meta

Kolekcia doplňujúcich metainformácii. Ide o expertné nastavenie. Manuálna úprava sa neodporúča.

IsCompany

Indikácia, či tento zákaznícky účet reprezentuje spoločnosť (nie jednotlivca)

CompanyName

Názov spoločnosti

CompanyTaxId

DIČ spoločnosti

CompanyVatId

IČDPH spoločnosti

CompanyCrn

IČO spoločnosti

AddressStreet

Ulica

AddressCity

Mesto

AddressZipCode

PSČ

AddressCountry

Krajina

AddressNote

Poznámka k adrese

AddressGpsLatitude

Zemepisná šírka GPS koordinátov adresy.

AddressGpsLongitude

Zemepisná dĺžka GPS koordinátov adresy.

DeliveryAddressStreet

Ulica (súčasť doručovacej adresy)

DeliveryAddressCity

Mesto (súčasť doručovacej adresy)

DeliveryAddressPostalCode

PSČ (súčasť doručovacej adresy)

DeliveryAddressCountry

Krajina (súčasť doručovacej adresy)

DeliveryAddressNote

Poznámka (súčasť doručovacej adresy)

DeliveryAddressGpsLatitude

Zemepisná šírka GPS koordinátov doručovacej adresy.

DeliveryAddressGpsLongitude

Zemepisná dĺžka GPS koordinátov doručovacej adresy.

CardIsActive

Určuje, či je karta, priradená k zákazníckemu účtu, označená ako aktívna.

CardActivationDateTime

Dátum, od ktorého je karta, priradená k zákazníckemu účtu, platná. Je možné vyplniť, ak má byť karta k zákazníckemu účtu použiteľná až od konkrétneho dátumu a času.

CardExpirationDateTime

Dátum, do ktorého je karta , priradená k zákazníckemu účtu, platná. Je možné vyplniť, ak má byť karta k zákazníckemu účtu použiteľná len do konkrétneho dátumu a času.

CardNote

Poznámka ku karte.

CardExternalId

Unikátny identifikátor karty pridelený externým systémom.

CardProcessorName

Identifikátor spracovávateľa karty. Predvolená hodnota je P, označujúca fyzickú kartu (physical).

CardMeta

Kolekcia doplňujúcich metainformácii ku karte. Ide o expertné nastavenie. Manuálna úprava sa neodporúča.

Formát CSV pre verziu aplikácie 3.2 alebo 3.3

Názov stĺpca

Význam

CardId

Unikátny identifikátor zákazníckeho účtu (napríklad čiarový kód na vernostnej karte)

Name

Názov zákazníckeho účtu (viditeľný na pokladničnom doklade)

DiscountRate

Percentuálna zľava s hodnotou od 0 do 100, s presnosťou na 2 desatinné miesta.

CreditRate

Výška kreditného bodu (vhodné, ak sa používa zákaznícka karta vo forme vernostného systému odmeňovania). Za každé spotrebované euro sa do kreditu zákazníckeho účtu pripočíta suma uvedená v tomto stĺpci.

Credit

Výška peňažného kreditu na tejto zákazníckej karte (vhodné, ak sa používa zákaznícka karta vo forme darčekového poukazu).

IsActive

Indikuje, či je zákaznícky účet evidovaný ako aktívny.

ExpirationDate

Dátum exspirácie

TaxId

DIČ spoločnosti

VatId

IČDPH spoločnosti

Crn

IČO spoločnosti

AddressStreet

Ulica, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu.

AddressCity

Mesto, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu.

AddressZipCode

PSČ, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu.

AddressCountry

Krajina, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu.

ContactEmail

E-mailová adresa, súčasť kontaktných informácii o kontakte zákazníckeho účtu.

ContactPhone

Číslo telefónu, súčasť kontaktných informácii zákazníckeho účtu.

ContactMobile

Číslo mobilného telefónu, súčasť kontaktných informácii zákazníckeho účtu.

ContactFax

Faxové číslo, súčasť kontaktných informácii zákazníckeho účtu.

Formát XLS súboru

XLS súbor má jednotný formát, či už sa používa pri importe alebo exporte zákazníckych účtov. Stĺpce XLS súboru sú uvedené v tabuľke nižšie.

Názov stĺpca

Význam

KARTA

Unikátne sériové číslo karty zákazníckeho účtu.

MENO

Nazov zákazníkej karty. Ak je uvedený, je viditeľný na pokladničnom doklade. V prípade, ak nie je uvedené, použije sa kombinácia mena a priezviska (polia KRSTNE_MENOa PRIEZVISKO).

KRSTNE_MENO

Krstné meno (pridané od verzie 4).

PRIEZVISKO

Priezvisko (pridané od verzie 4).

ZLAVA

Percentuálna zľava s hodnotou od 0 do 100, s presnosťou na 2 desatinné miesta.

KREDIT

Výška peňažného kreditu na tejto zákazníckej karte (vhodné, ak sa používa zákaznícka karta vo forme darčekového poukazu).

KREDITNY-BOD

Výška kreditného bodu (vhodné, ak sa používa zákaznícka karta vo forme vernostného systému odmeňovania). Za každé spotrebované euro sa do kreditu zákazníckeho účtu pripočíta suma uvedená v tomto stĺpci.

TELEFON

Telefónne číslo.

EMAIL

E-mailová adresa.

MOBIL

Číslo mobilného telefónu, súčasť informácie o kontakte zákazníckeho účtu (zrušené od verzie 4).

FAX

Faxové číslo, súčasť informácie o kontakte zákazníckeho účtu (zrušené od verzie 4).

ULICA

Ulica, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu.

MESTO

Mesto, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu.

PSC

PSČ, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu.

KRAJINA

Krajina, súčasť informácie o adrese zákazníckeho účtu.

ADRESA_POZNAMKA

Poznámka k adrese (pridané od verzie 4).

SPOLOCNOST

Indikuje, či zákaznícky účet reprezentuje spoločnosť (pridané od verzie 4).

NAZOV_SPOLOCNOSTI

Názov spoločnosti (pridané od verzie 4).

ICO

IČO spoločnosti.

ICDPH

IČ DPH spoločnosti.

DIC

DIČ spoločnosti.

BLOKOVANE

Indikuje, či je zákaznícky účet aktívny.

POZNAMKA

Poznámka k zákazníckemu účtu (pridané od verzie 4).

NARODENINY

Dátum narodenia (pridané od verzie 4).

POHLAVIE

Pohlavie, povolené hodnoty Male, Female (pridané od verzie 4).

META

Kolekcia doplňujúcich metainformácii. Ide o expertné nastavenie. Manuálna úprava sa neodporúča (pridané od verzie 4).

KARTA_AKTIVNA

Určuje, či je karta, priradená k zákazníckemu účtu, označená ako aktívna (pridané od verzie 4).

KARTA_DATUM_AKTIVACIE

Dátum, od ktorého je karta, priradená k zákazníckemu účtu, platná. Je možné vyplniť, ak má byť karta k zákazníckemu účtu použiteľná až od konkrétneho dátumu a času (pridané od verzie 4).

KARTA_DATUM_EXSPIRACIE

Dátum, do ktorého je karta , priradená k zákazníckemu účtu, platná. Je možné vyplniť, ak má byť karta k zákazníckemu účtu použiteľná len do konkrétneho dátumu a času (pridané od verzie 4).

KARTA_POZNAMKA

Poznámka ku karte (pridané od verzie 4).

KARTA_EXTERNE_ID

Unikátny identifikátor karty pridelený externým systémom (pridané od verzie 4).

KARTA_VYDAVATEL

Identifikátor spracovávateľa karty. Predvolená hodnota je P, označujúca fyzickú kartu (physical). (pridané od verzie 4)

KARTA_META

Kolekcia doplňujúcich metainformácii ku karte. Ide o expertné nastavenie. Manuálna úprava sa neodporúča (pridané od verzie 4).

Last updated