Vytvorenie nového tovaru

Ak si prajete vytvoriť nový tovar, stlačte tlačidlo "PRIDAŤ" zobrazené nad tabuľkou s tovarmi. Po kliknutí na tlačidlo "PRIDAŤ" sa zobrazí ponuka so všetkými typmi tovarov. Kliknutím na požadovaný typ tovaru sa otvorí formulár pre vloženie vlastností nového tovaru.

Klávesové skratky

Tlačidlo pridať je možné vyvolať stlačením klávesy INSERT, čím sa otvorí ponuka s typmi tovarov. V rámci ponuky sa môžete posúvať šípkou nahor a šípkou nadol. Vybranú možnosť zvolíte stlačením klávesy ENTER.

Ak plánujete vytvárať väčšie množstvo tovarov, čas vám ušetrí použitie aplikácie PORTOS Link, ktorá umožňuje hromadný import tovarov do systému použitím Excel súboru.

Vytvorenie duplikovaním

Ak si želáte podľa existujúceho tovaru vytvoriť podobný tovar, vyberte v riadku existujúceho tovaru z menu možnosť Duplikovať. Aplikácia Vám pripraví nový tovar na vytvorenie, pričom všetky jeho vlastnosti, okrem čísla a názvu, budú skopírované z existujúceho tovaru a Vám sa tak ušetrí čas úpravou ostatných podrobností.

Last updated