Tovarové skupiny

Tovarové skupiny sú kategórie, do ktorých je možné tovary zaraďovať. Kategorizácia tovarov zjednodušuje ich vyhľadávanie v pokladni pri predaji, ako aj rýchlejšie vytváranie inventúr, či skladových pohybov. Množstvo štatistík taktiež obsahuje sekcie určené pre rozdelenie zisku na základe tovarovej skupiny.

Zoznam tovarových skupín

Zoznam všetkých existujúcich tovarových skupín je možné prezerať v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Tovarové skupiny.

Vytvorenie novej tovarovej skupiny

Novú tovarovú skupinu vytvoríme stlačením tlačidla PRIDAŤ, ktoré sa nachádza v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Tovarové skupiny, nad tabuľkou tovarových skupín.
Aplikácia nás presmeruje do obrazovky úpravy tovarovej skupiny, kde je možné nastaviť jej vlastnosti. Po vložení všetkých potrebných údajov tovarovú skupinu vytvoríme stlačením tlačidla "Vytvoriť".
Úprava tovarovej skupiny v aplikácii PORTOS BackOffice

Označenie

Skrátené označenie pozostávajúce z troch znakov. Podľa tohto označenia je navyše v aplikácii PORTOS Pokladňa možné vyhľadávať tovary patriace do tejto tovarovej skupiny.

Popis

Slovný popis tovarovej skupiny, zobrazovaný v systéme.

Číslo chodu

Číslo chodu, ktoré bude automaticky nastavené tovaru pri jeho zaradení do tovarovej skupiny. Vďaka číslam chodov sú položky na objednávke oddeľované do skupín .

Farba

Farba tovarovej skupiny pre jej ľahšie vyhľadanie v aplikácii Pokladňa.

Vymazanie tovarovej skupiny

Existujúcu tovarovú skupinu vymažeme stlačením tlačidla "Odstrániť", ktoré sa nachádza v ponuke (tlačidlo so symbolom troch bodiek) v poslednom stĺpci tabuľky tovarových skupín.
V prípade, že si prajete odstrániť viacero tovarových skupín naraz, označte riadky pomocou prvého stĺpca tabuľky a následne kliknite na tlačidlo "Odstrániť označené".
Odstrániť tovarovú skupinu je možné iba vtedy, ak v systéme nie je evidovaný žiaden tovar, ktorý by do nej bol zaradený.