Tovarové skupiny

Tovarové skupiny sú kategórie, do ktorých je možné tovary zaraďovať. Kategorizácia tovarov zjednodušuje ich vyhľadávanie v pokladni pri predaji, ako aj rýchlejšie vytváranie inventúr, či skladových pohybov. Množstvo štatistík taktiež obsahuje sekcie určené pre rozdelenie zisku na základe tovarovej skupiny.

Zoznam tovarových skupín

Zoznam všetkých existujúcich tovarových skupín je možné prezerať v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Tovarové skupiny.

Vytvorenie novej tovarovej skupiny

Novú tovarovú skupinu vytvoríme stlačením tlačidla PRIDAŤ, ktoré sa nachádza v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Tovarové skupiny, nad tabuľkou tovarových skupín.

Aplikácia nás presmeruje do obrazovky úpravy tovarovej skupiny, kde je možné nastaviť jej vlastnosti. Po vložení všetkých potrebných údajov tovarovú skupinu vytvoríme stlačením tlačidla "Vytvoriť".

Označenie

Skrátené označenie pozostávajúce z troch znakov. Podľa tohto označenia je navyše v aplikácii PORTOS Pokladňa možné vyhľadávať tovary patriace do tejto tovarovej skupiny.

Názov

Názov tovarovej skupiny, zobrazovaný v systéme.

Popis

Bližší popis tovarovej skupiny, zobrazený napríkald v digitálnom jedálnom lístku spolu pod názvom.

Poradie

Číslo, podľa ktorého sú tovarové skupiny zoradené v aplikácii Pokladňa aj v digitálnom jedálnom lístku. Zoradené sú od najmenšieho čísla po najväčšie. Tovarové skupiny bez vyplnenej hodnoty poradia sú zobrazované na konci (poradie takých je určené abecedne).

Číslo chodu

Číslo chodu, ktoré bude automaticky nastavené tovaru pri jeho zaradení do tovarovej skupiny. Vďaka číslam chodov sú položky na objednávke oddeľované do skupín .

Farba

Farba tovarovej skupiny pre jej ľahšie vyhľadanie v aplikácii Pokladňa.

Štítky

Štítky, podľa ktorých je možné kategorizovať tovarové skupiny. V štatistikách systému je možné sledovať obraty podľa viacerých tovarových skupín súčasne. Každá tovarová skupina môže mať priradený aj viac, ako jeden štítok.

TIP: skupiny "Nealkoholické nápoje", "Pivá" a "Vína" označíte štítkom "Bar", zatiaľ čo skupiny "Polievky", "Hlavné jedlá" a "Dezerty" označíte štítkom "Kuchyňa". V štatistikách tak môžete veľmi jednoducho získať celkové obraty za kuchyňu a bar.

Objednávanie

Sekcia je rozdelená podľa zdroja objednávky na Online objednávky a Objednávky cez pokladňu. V každej skupine je možné nasledovné vlastnosti:

  • Povolené: určuje, či je objednávanie touto formou povolené. V prípade digitálneho jedálneho lístka tak nie je potrebne zakazovať objednávanie jednotlivo po tovaroch, ale možné je zakázať objednávanie celej tovarovej skupiny naraz.

  • Časový rozvrh: umožňuje pridať rozsah dní v týždni a k nim korešpondujúci časový rozsah.

TIP: úpravou časového rozvrhu môžete určiť, kedy sa budú tovary objavovať v digitálnom jedálnom lístku. Užitočné je to napríklad pri dennom menu, ktoré tak nebude zobrazované cez víkendy či v týždni mimo hodín, kedy je podávané.

Vymazanie tovarovej skupiny

Existujúcu tovarovú skupinu vymažeme stlačením tlačidla "Odstrániť", ktoré sa nachádza v ponuke (tlačidlo so symbolom troch bodiek) v poslednom stĺpci tabuľky tovarových skupín.

V prípade, že si prajete odstrániť viacero tovarových skupín naraz, označte riadky pomocou prvého stĺpca tabuľky a následne kliknite na tlačidlo "Odstrániť označené".

Odstrániť tovarovú skupinu je možné iba vtedy, ak v systéme nie je evidovaný žiaden tovar, ktorý by do nej bol zaradený.

Last updated