Vytvorenie nového skladového pohybu
Ak si prajete vytvoriť nový skladový pohyb, stlačte tlačidlo "PRIDAŤ" zobrazené nad tabuľkou so skladovými pohybmi. Po kliknutí na tlačidlo "PRIDAŤ" sa zobrazí ponuka s typmi skladových pohybov. Kliknutím na požadovaný typ skladového pohybu sa otvorí formulár pre vloženie jeho vlastností. Typ skladového pohybu nie je možné dodatočne meniť.
Postup vytvorenia skladového pohybu v aplikácií PORTOS BackOffice
Klávesové skratky
Tlačidlo pridať je možné vyvolať stlačením klávesy INSERT, čím sa otvorí ponuka. V rámci ponuky sa môžete posúvať šípkou nahor a šípkou nadol. Vybranú možnosť zvolíte stlačením klávesy ENTER.
Copy link