Vytvorenie nového skladového pohybu

Ak si prajete vytvoriť nový skladový pohyb, stlačte tlačidlo "PRIDAŤ" zobrazené nad tabuľkou so skladovými pohybmi. Po kliknutí na tlačidlo "PRIDAŤ" sa zobrazí ponuka s typmi skladových pohybov. Kliknutím na požadovaný typ skladového pohybu sa otvorí formulár pre vloženie jeho vlastností. Typ skladového pohybu nie je možné dodatočne meniť.

Klávesové skratky

Tlačidlo pridať je možné vyvolať stlačením klávesy INSERT, čím sa otvorí ponuka. V rámci ponuky sa môžete posúvať šípkou nahor a šípkou nadol. Vybranú možnosť zvolíte stlačením klávesy ENTER.

Last updated