FAQ - často kladené otázky
Časté výzvy, ktorým čelia používatelia systému PORTOS.

Ako zmením cenu tovaru?

V aplikácii PORTOS BackOffice. Po prihlásení hlavnom menu na ľavej časti zvoľte v sekcii "Sklad" položku "Tovary". Objaví sa vám tabuľka so zoznamom tovarov. Nad tabuľkou sa nachádzajú filtre, ktoré Vám pomôžu s rýchlejším vyhľadaním tovaru. V poslednom stĺpci každého riadku tabuľky sa nachádza menu (ikonka troch bodiek). Tovar upravíte kliknutím na možnosť "Upraviť". Upravíte položku "Cena s DPH" a stlačíte "Uložiť".
V prípade, že ste počas tohto procesu mali zapnutú pokladnicu, je nutné aplikáciu vypnúť a zapnúť. V prípade mobilného čašníka je potrebné sa odhlásiť a prihlásiť.

Stal som sa platcom DPH. Potrebujem nové úložisko alebo zmeniť ceny tovarov?

So systémom PORTOS zvládnete prechod na platcu DPH jednoducho. Naďalej môžete používať rovnaké úložisko (CHDÚ) a ceny tovarov netreba aktualizovať. Jediné, čo treba spraviť, je:
 1. 1.
  V eKasa zóne finančnej správy je potrebné aktualizovať identifikačné údaje k pokladnici a získať tak nový XML súbor. Ak do eKasa zóny nemáte prístup, kontaktujte zodpovednú osobu, napríklad svojho účtovníka.
 2. 2.
  Nové XML súbory je potrebné nahrať do úložiska (CHDÚ) nasledovne:
  1. 1.
   V "eKasa admin" aplikácii zvolíte v hlavnom menu položku "Subjekty".
   k pokladnici je následne potrebné nahrať do úložiska (CHDÚ).
  2. 2.
   Zobrazí sa tabuľka so zoznamom pokladníc.
  3. 3.
   V tabuľke nájdite tú pokladnicu, ktorej údaje si želáte upraviť, a v príslušnom riadku stlačíte tlačidlo "Upraviť".
  4. 4.
   V sekcii "Identifikačné údaje" stlačíte tlačidlo "Upraviť" a následne tlačidlo "Načítať z XML/ZIP súboru".
  5. 5.
   V novo-otvorenom okne zvolíte XML súbor a stlačíte otvoriť.
  6. 6.
   Následne v sekcii "Identifikačné údaje" stlačíte tlačidlo "Uložiť".
 3. 3.
  V aplikácii PORTOS BackOffice je potrebné:
  • aktualizovať hladiny DPH (hladina číslo 1 z 0% na 20%) v sekcii Nastavenia - Triedy DPH
  • ak v systéme PORTOS vystavujete skladové pohyby (príjemky, faktúry, ..), aktualizujte údaje o vašej spoločnosti v sekcii Nastavenia - Údaje o podnikateľovi

Na účtenke mám nesprávnu adresu alebo iný nesprávny údaj

Údaje o pokladnici tlačené na účtenke sa volajú aj "identifikačné údaje". Pre úpravu týchto údajov je potrebné spraviť nasledovné:
 1. 1.
  V eKasa zóne finančnej správy je potrebné aktualizovať identifikačné údaje k pokladnici a získať tak nový XML súbor. Ak do eKasa zóny nemáte prístup, kontaktujte zodpovednú osobu, napríklad svojho účtovníka.
 2. 2.
  XML súbor k pokladnici je potrebné nahrať do úložiska (CHDÚ) nasledovne:
  1. 1.
   V "eKasa admin" aplikácii zvolíte v hlavnom menu položku "Subjekty".
  2. 2.
   Zobrazí sa tabuľka so zoznamom pokladníc.
  3. 3.
   V tabuľke nájdite tú pokladnicu, ktorej údaje si želáte upraviť, a v príslušnom riadku stlačíte tlačidlo "Upraviť".
  4. 4.
   V sekcii "Identifikačné údaje" stlačíte tlačidlo "Upraviť" a následne tlačidlo "Načítať z XML/ZIP súboru".
  5. 5.
   V novo otvorenom okne zvolíte XML súbor a stlačíte otvoriť.
  6. 6.
   Následne v sekcii "Identifikačné údaje" stlačíte tlačidlo "Uložiť".
 3. 3.
  Hotovo. Pri tlačení ďalšej účtenky sú už na účtenke vyobrazené upravené údaje.
Postup je nejasný? Nenašli ste, čo hľadáte?
S otázkami a pomocou pri postupe sa neváhajte obrátiť na svojho servisného technika.

Zo systému PORTOS som exportoval údaje do CSV formátu. Po súboru v aplikácii Microsoft Excel však vidím nesprávnu diakritiku.

 1. 1.
  Otvorte aplikáciu Microsoft Excel (neotvárajte CSV súbor) a zvoľte nový zošit.
 2. 2.
  V záložke "Údaje" stlačte v sekcii "Získať a transformovať údaje" tlačidlo "Z textu/CSV súboru".
 3. 3.
  Otvorí sa okno, kde v políčku "Pôvod súboru" zvolíte kódovanie UTF-8, teda možnosť "65001: Unicode (UTF-8)"

Používanie DBase súborov (DBF) na 64-bitovom počítači

V prípade, ak si želáte prostredníctvom aplikácie PORTOS Link importovať alebo exportovať súbory vo formáte DBF a používate počítač so 64-bitovým operačným systémom, je potrebné nainštalovať databázový ovládač, ktorý je k dispozícii na bezplatné stiahnutie na tejto adrese:
Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable
Microsoft Download Center

Ako v systéme PORTOS vytvorím vlastné pohľady na zozbierané dáta?

Systém PORTOS umožňuje cez aplikáciu PORTOS Link vyexportovať dáta uložené v systéme do excel súboru, nad ktorým dokážete ďalej robiť vlastné zostavy, napríklad pomocou kontingenčných tabuliek. Viac o tomto postupe nájdete v článku Vytvorenie vlastných reportov zo systému.
Odporúčame tiež najskôr pozrieť množstvo štatistík dostupných v aplikácii PORTOS BackOffice.

Ako používať BackOffice z domu?

Ak si želáte so systémom PORTOS pracovať aj na diaľku (vzdialene), napríklad používať BackOffice aj z domu alebo kancelárie mimo predajného miesta, prečítajte postup v článku vzdialený prístup.
Copy link
On this page
Ako zmením cenu tovaru?
Stal som sa platcom DPH. Potrebujem nové úložisko alebo zmeniť ceny tovarov?
Na účtenke mám nesprávnu adresu alebo iný nesprávny údaj
Zo systému PORTOS som exportoval údaje do CSV formátu. Po súboru v aplikácii Microsoft Excel však vidím nesprávnu diakritiku.
Používanie DBase súborov (DBF) na 64-bitovom počítači
Ako v systéme PORTOS vytvorím vlastné pohľady na zozbierané dáta?
Ako používať BackOffice z domu?