Ostatné
Powered By GitBook
FAQ - často kladené otázky
Časté výzvy, ktorým čelia používatelia systému PORTOS.

Ako zmením cenu tovaru?

V aplikácii PORTOS BackOffice. Po prihlásení hlavnom menu na ľavej časti zvoľte v sekcii "Sklad" položku "Tovary". Objaví sa vám tabuľka so zoznamom tovarov. Nad tabuľkou sa nachádzajú filtre, ktoré Vám pomôžu s rýchlejším vyhľadaním tovaru. V poslednom stĺpci každého riadku tabuľky sa nachádza menu (ikonka troch bodiek). Tovar upravíte kliknutím na možnosť "Upraviť". Upravíte položku "Cena s DPH" a stlačíte "Uložiť".
V prípade, že ste počas tohto procesu mali zapnutú pokladnicu, je nutné aplikáciu vypnúť a zapnúť. V prípade mobilného čašníka je potrebné sa odhlásiť a prihlásiť.

Stal som sa platcom DPH. Potrebujem nové úložisko alebo zmeniť ceny tovarov?

So systémom PORTOS zvládnete prechod na platcu DPH jednoducho. Naďalej môžete používať rovnaké úložisko (CHDÚ) a ceny tovarov netreba aktualizovať. Jediné, čo treba spraviť, je:
  1.
  V eKasa zóne finančnej správy je potrebné aktualizovať identifikačné údaje k pokladnici a získať tak nový XML súbor. Ak do eKasa zóny nemáte prístup, kontaktujte zodpovednú osobu, napríklad svojho účtovníka.
  2.
  Nové XML súbory je potrebné nahrať do úložiska (CHDÚ) nasledovne:
   1.
   V "eKasa admin" aplikácii zvolíte v hlavnom menu položku "Subjekty".
   k pokladnici je následne potrebné nahrať do úložiska (CHDÚ).
   2.
   Zobrazí sa tabuľka so zoznamom pokladníc.
   3.
   V tabuľke nájdite tú pokladnicu, ktorej údaje si želáte upraviť, a v príslušnom riadku stlačíte tlačidlo "Upraviť".
   4.
   V sekcii "Identifikačné údaje" stlačíte tlačidlo "Upraviť" a následne tlačidlo "Načítať z XML/ZIP súboru".
   5.
   V novo-otvorenom okne zvolíte XML súbor a stlačíte otvoriť.
   6.
   Následne v sekcii "Identifikačné údaje" stlačíte tlačidlo "Uložiť".
  3.
  V aplikácii PORTOS BackOffice je potrebné:
   aktualizovať hladiny DPH (hladina číslo 1 z 0% na 20%) v sekcii Nastavenia - Triedy DPH
   ak v systéme PORTOS vystavujete skladové pohyby (príjemky, faktúry, ..), aktualizujte údaje o vašej spoločnosti v sekcii Nastavenia - Údaje o podnikateľovi

Na účtenke mám nesprávnu adresu alebo iný nesprávny údaj

Údaje o pokladnici tlačené na účtenke sa volajú aj "identifikačné údaje". Pre úpravu týchto údajov je potrebné spraviť nasledovné:
  1.
  V eKasa zóne finančnej správy je potrebné aktualizovať identifikačné údaje k pokladnici a získať tak nový XML súbor. Ak do eKasa zóny nemáte prístup, kontaktujte zodpovednú osobu, napríklad svojho účtovníka.
  2.
  XML súbor k pokladnici je potrebné nahrať do úložiska (CHDÚ) nasledovne:
   1.
   V "eKasa admin" aplikácii zvolíte v hlavnom menu položku "Subjekty".
   2.
   Zobrazí sa tabuľka so zoznamom pokladníc.
   3.
   V tabuľke nájdite tú pokladnicu, ktorej údaje si želáte upraviť, a v príslušnom riadku stlačíte tlačidlo "Upraviť".
   4.
   V sekcii "Identifikačné údaje" stlačíte tlačidlo "Upraviť" a následne tlačidlo "Načítať z XML/ZIP súboru".
   5.
   V novo otvorenom okne zvolíte XML súbor a stlačíte otvoriť.
   6.
   Následne v sekcii "Identifikačné údaje" stlačíte tlačidlo "Uložiť".
  3.
  Hotovo. Pri tlačení ďalšej účtenky sú už na účtenke vyobrazené upravené údaje.
Postup je nejasný? Nenašli ste, čo hľadáte?
S otázkami a pomocou pri postupe sa neváhajte obrátiť na svojho servisného technika.

Zo systému PORTOS som exportoval údaje do CSV formátu. Po súboru v aplikácii Microsoft Excel však vidím nesprávnu diakritiku.

  1.
  Otvorte aplikáciu Microsoft Excel (neotvárajte CSV súbor) a zvoľte nový zošit.
  2.
  V záložke "Údaje" stlačte v sekcii "Získať a transformovať údaje" tlačidlo "Z textu/CSV súboru".
  3.
  Otvorí sa okno, kde v políčku "Pôvod súboru" zvolíte kódovanie UTF-8, teda možnosť "65001: Unicode (UTF-8)"
Last modified 1mo ago