FAQ - často kladené otázky

Časté výzvy, ktorým čelia používatelia systému PORTOS.

Ako zmením cenu tovaru?

V aplikácii PORTOS BackOffice. Po prihlásení v hlavnom menu na ľavej časti zvoľte v sekcii "Sklad" položku "Tovary". Objaví sa vám tabuľka so zoznamom tovarov. Nad tabuľkou sa nachádzajú filtre, ktoré vám pomôžu s rýchlejším vyhľadaním tovaru. V poslednom stĺpci každého riadku tabuľky sa nachádza menu (ikonka troch bodiek). Tovar upravíte kliknutím na možnosť "Upraviť". Upravíte položku "Cena s DPH" a stlačíte "Uložiť".
V prípade, že ste počas tohto procesu mali zapnutú pokladnicu, je nutné aplikáciu vypnúť a zapnúť. V prípade mobilného čašníka je potrebné sa odhlásiť a prihlásiť.

Stal som sa platcom DPH. Potrebujem nové úložisko, alebo zmeniť ceny tovarov?

So systémom PORTOS zvládnete prechod na platcu DPH jednoducho. Naďalej môžete používať rovnaké úložisko (CHDÚ) a ceny tovarov netreba aktualizovať. Jediné, čo treba spraviť, je:
 1. 1.
  V eKasa zóne finančnej správy je potrebné aktualizovať identifikačné údaje k pokladnici a získať tak nový XML súbor. Ak do eKasa zóny nemáte prístup, kontaktujte zodpovednú osobu, napríklad svojho účtovníka.
 2. 2.
  Nové XML súbory je potrebné nahrať do úložiska (CHDÚ) nasledovne:
  1. 1.
   V "eKasa admin" aplikácii zvolíte v hlavnom menu položku "Subjekty".
   k pokladnici je následne potrebné nahrať do úložiska (CHDÚ).
  2. 2.
   Zobrazí sa tabuľka so zoznamom pokladníc.
  3. 3.
   V tabuľke nájdite tú pokladnicu, ktorej údaje si želáte upraviť, a v príslušnom riadku stlačíte tlačidlo "Upraviť".
  4. 4.
   V sekcii "Identifikačné údaje" stlačíte tlačidlo "Upraviť" a následne tlačidlo "Načítať z XML/ZIP súboru".
  5. 5.
   V novo-otvorenom okne zvolíte XML súbor a stlačíte otvoriť.
  6. 6.
   Následne v sekcii "Identifikačné údaje" stlačíte tlačidlo "Uložiť".
 3. 3.
  V aplikácii PORTOS BackOffice je potrebné:
  • aktualizovať hladiny DPH (hladina číslo 1 z 0% na 20%) v sekcii Nastavenia - Triedy DPH
  • ak v systéme PORTOS vystavujete skladové pohyby (príjemky, faktúry, ..), aktualizujte údaje o vašej spoločnosti v sekcii Nastavenia - Údaje o podnikateľovi

Na účtenke mám nesprávnu adresu, alebo iný nesprávny údaj

Údaje o pokladnici tlačené na účtenke sa volajú aj "identifikačné údaje". Pre úpravu týchto údajov je potrebné spraviť nasledovné:
 1. 1.
  V eKasa zóne finančnej správy je potrebné aktualizovať identifikačné údaje k pokladnici a získať tak nový XML súbor. Ak do eKasa zóny nemáte prístup, kontaktujte zodpovednú osobu, napríklad svojho účtovníka.
 2. 2.
  XML súbor k pokladnici je potrebné nahrať do úložiska (CHDÚ) nasledovne:
  1. 1.
   V "eKasa admin" aplikácii zvolíte v hlavnom menu položku "Subjekty".
  2. 2.
   Zobrazí sa tabuľka so zoznamom pokladníc.
  3. 3.
   V tabuľke nájdite tú pokladnicu, ktorej údaje si želáte upraviť, a v príslušnom riadku stlačíte tlačidlo "Upraviť".
  4. 4.
   V sekcii "Identifikačné údaje" stlačíte tlačidlo "Upraviť" a následne tlačidlo "Načítať z XML/ZIP súboru".
  5. 5.
   V novo otvorenom okne zvolíte XML súbor a stlačíte otvoriť.
  6. 6.
   Následne v sekcii "Identifikačné údaje" stlačíte tlačidlo "Uložiť".
 3. 3.
  Hotovo. Pri tlačení ďalšej účtenky sú už na účtenke vyobrazené upravené údaje.
Postup je nejasný? Nenašli ste, čo hľadáte?
S otázkami a pomocou pri postupe sa neváhajte obrátiť na svojho servisného technika.

Zo systému PORTOS som exportoval údaje do CSV formátu. Po súbore v aplikácii Microsoft Excel však vidím nesprávnu diakritiku.

 1. 1.
  Otvorte aplikáciu Microsoft Excel (neotvárajte CSV súbor) a zvoľte nový zošit.
 2. 2.
  V záložke "Údaje" stlačte v sekcii "Získať a transformovať údaje" tlačidlo "Z textu/CSV súboru".
 3. 3.
  Otvorí sa okno, kde v políčku "Pôvod súboru" zvolíte kódovanie UTF-8, teda možnosť "65001: Unicode (UTF-8)"

Používanie DBase súborov (DBF) na 64-bitovom počítači

V prípade, ak si želáte prostredníctvom aplikácie PORTOS Link importovať alebo exportovať súbory vo formáte DBF a používate počítač so 64-bitovým operačným systémom, je potrebné nainštalovať databázový ovládač, ktorý je k dispozícii na bezplatné stiahnutie na tejto adrese:

Ako v systéme PORTOS vytvorím vlastné pohľady na zozbierané dáta?

Systém PORTOS umožňuje cez aplikáciu PORTOS Link vyexportovať dáta uložené v systéme do excel súboru, nad ktorým dokážete ďalej robiť vlastné zostavy, napríklad pomocou kontingenčných tabuliek. Viac o tomto postupe nájdete v článku Vytvorenie vlastných reportov zo systému.
Odporúčame tiež najskôr pozrieť množstvo štatistík dostupných v aplikácii PORTOS BackOffice.

Ako používať BackOffice z domu?

Ak si želáte so systémom PORTOS pracovať aj na diaľku (vzdialene), napríklad používať BackOffice aj z domu, alebo kancelárie mimo predajného miesta, prečítajte postup v článku vzdialený prístup.