FAQ - často kladené otázky

Ako zmením cenu tovaru?

V aplikácii PORTOS BackOffice. Po prihlásení hlavnom menu na ľavej časti zvoľte v sekcii "Sklad" položku "Tovary". Objaví sa vám tabuľka so zoznamom tovarov. Nad tabuľkou sa nachádzajú filtre, ktoré Vám pomôžu s rýchlejším vyhľadaním tovaru. V pravej časti riadku tabuľky sa nachádza menu (ikonka troch bodiek). Tovar upravíte kliknutím na možnosť "Upraviť". Upravíte položku "Cena s DPH" a stlačíte "Uložiť".

V prípade, že ste počas tohto procesu mali zapnutú pokladnicu, je nutné aplikáciu vypnúť a zapnúť. V prípade mobilného čašníka je potrebné sa odhlásiť a prihlásiť.

Stal som sa platcom DPH. Potrebujem nové úložisko alebo zmeniť ceny tovarov?

So systémom PORTOS zvládnete prechod na platcu DPH jednoducho. Naďalej môžete používať rovnaké úložisko (CHDÚ) a ceny tovarov netreba aktualizovať. Jediné, čo treba spraviť, je:

  1. V eKasa zóne finančnej správy je potrebné aktualizovať údaje o pokladnici a získať tak nové XML údaje. Ak do eKasa zóny nemáte prístup, kontaktujte zodpovednú osobu, napríklad svojho účtovníka.

  2. Nové XML údaje k pokladnici je následne potrebné nahrať do úložiska (CHDÚ).

  3. V aplikácii PORTOS BackOffice je potrebné:

    • aktualizovať hladiny DPH (hladina číslo 1 z 0% na 20%) v sekcii Nastavenia - Triedy DPH

    • ak používate skladové hospodárstvo, aktualizujte údaje o vašej spoločnosti v sekcii Nastavenia - údaje o podnikateľovi

S otázkami a pomocou pri postupe sa obráťte na svojho servisného technika.