Ostatné

FAQ - často kladené otázky

Časté výzvy, ktorým čelia používatelia systému PORTOS.

Ako zmením cenu tovaru?

V aplikácii PORTOS BackOffice. Po prihlásení hlavnom menu na ľavej časti zvoľte v sekcii "Sklad" položku "Tovary". Objaví sa vám tabuľka so zoznamom tovarov. Nad tabuľkou sa nachádzajú filtre, ktoré Vám pomôžu s rýchlejším vyhľadaním tovaru. V poslednom stĺpci každého riadku tabuľky sa nachádza menu (ikonka troch bodiek). Tovar upravíte kliknutím na možnosť "Upraviť". Upravíte položku "Cena s DPH" a stlačíte "Uložiť".

V prípade, že ste počas tohto procesu mali zapnutú pokladnicu, je nutné aplikáciu vypnúť a zapnúť. V prípade mobilného čašníka je potrebné sa odhlásiť a prihlásiť.

Stal som sa platcom DPH. Potrebujem nové úložisko alebo zmeniť ceny tovarov?

So systémom PORTOS zvládnete prechod na platcu DPH jednoducho. Naďalej môžete používať rovnaké úložisko (CHDÚ) a ceny tovarov netreba aktualizovať. Jediné, čo treba spraviť, je:

 1. V eKasa zóne finančnej správy je potrebné aktualizovať identifikačné údaje k pokladnici a získať tak nový XML súbor. Ak do eKasa zóny nemáte prístup, kontaktujte zodpovednú osobu, napríklad svojho účtovníka.

 2. Nové XML súbory je potrebné nahrať do úložiska (CHDÚ) nasledovne:

  1. V "eKasa admin" aplikácii zvolíte v hlavnom menu položku "Subjekty".

   k pokladnici je následne potrebné nahrať do úložiska (CHDÚ).

  2. Zobrazí sa tabuľka so zoznamom pokladníc.

  3. V tabuľke nájdite tú pokladnicu, ktorej údaje si želáte upraviť, a v príslušnom riadku stlačíte tlačidlo "Upraviť".

  4. V sekcii "Identifikačné údaje" stlačíte tlačidlo "Upraviť" a následne tlačidlo "Načítať z XML/ZIP súboru".

  5. V novo-otvorenom okne zvolíte XML súbor a stlačíte otvoriť.

  6. Následne v sekcii "Identifikačné údaje" stlačíte tlačidlo "Uložiť".

 3. V aplikácii PORTOS BackOffice je potrebné:

  • aktualizovať hladiny DPH (hladina číslo 1 z 0% na 20%) v sekcii Nastavenia - Triedy DPH

  • ak v systéme PORTOS vystavujete skladové pohyby (príjemky, faktúry, ..), aktualizujte údaje o vašej spoločnosti v sekcii Nastavenia - Údaje o podnikateľovi

Na účtenke mám nesprávnu adresu alebo iný nesprávny údaj

Údaje o pokladnici tlačené na účtenke sa volajú aj "identifikačné údaje". Pre úpravu týchto údajov je potrebné spraviť nasledovné:

 1. V eKasa zóne finančnej správy je potrebné aktualizovať identifikačné údaje k pokladnici a získať tak nový XML súbor. Ak do eKasa zóny nemáte prístup, kontaktujte zodpovednú osobu, napríklad svojho účtovníka.

 2. XML súbor k pokladnici je potrebné nahrať do úložiska (CHDÚ) nasledovne:

  1. V "eKasa admin" aplikácii zvolíte v hlavnom menu položku "Subjekty".

  2. Zobrazí sa tabuľka so zoznamom pokladníc.

  3. V tabuľke nájdite tú pokladnicu, ktorej údaje si želáte upraviť, a v príslušnom riadku stlačíte tlačidlo "Upraviť".

  4. V sekcii "Identifikačné údaje" stlačíte tlačidlo "Upraviť" a následne tlačidlo "Načítať z XML/ZIP súboru".

  5. V novo otvorenom okne zvolíte XML súbor a stlačíte otvoriť.

  6. Následne v sekcii "Identifikačné údaje" stlačíte tlačidlo "Uložiť".

 3. Hotovo. Pri tlačení ďalšej účtenky sú už na účtenke vyobrazené upravené údaje.

Postup je nejasný? Nenašli ste, čo hľadáte?

S otázkami a pomocou pri postupe sa neváhajte obrátiť na svojho servisného technika.