PORTOS Dokumentácia
Ask or search…
K
Links
Comment on page

Tovary

Tovary v systéme PORTOS je možné jednotlivo vytvárať, upravovať a mazať pomocou aplikácie BackOffice, v sekcii Sklad - Tovary.
Pre hromadný import alebo export tovarov z Excel alebo CSV súboru je možné použiť aplikáciu PORTOS Link.