Tovary

Tovary v systéme PORTOS je možné jednotlivo vytvárať, upravovať a mazať pomocou aplikácie BackOffice, v sekcii Sklad - Tovary.

Pre hromadný import alebo export tovarov z Excel alebo CSV súboru je možné použiť aplikáciu PORTOS Link.

Last updated