Zrušenie dokladu

V prípade, ak došlo k omylu obsluhy, je možné doklad kompletne stornovať. Túto operáciu nazývame "Zrušenie dokladu".

Pre zrišenie dokladu použite postup popísaný nižšie:

  • V hlavnej aplikačnej ponuke zvoľte možnosť "Uzatvorené účty".

  • Zobrazí sa tabuľka s účtami, v ktorom nájdete účet, pre ktorý si želáte zrušiť.

  • Dvojklikom prejdete na obrazovku detailu uzatvoreného účtu.

  • V aplikačnej lište sltačte tlačidlo "Zrušenie dokladu".

Aplikácia vás vyzve na potvrdenie vašeho zámeru. Pre potvrdenie stlačte tlačidlo "Áno, pokračovať" (alebo klávesu ENTER).

Last updated