Zoznam zón

Pre lepší prehľad v otvorených účtoch je možné v aplikácii BackOffice vytvoriť zóny a pomenovať ich napríklad podľa umiestnenia stolov vo vašom podniku (napríklad "Bar" či "Terasa").

Zmena zóny

V obrazovke otvorených účtov je možné prepínať sa medzi zónami (miestnosťami) pomocou zoznamu ľavej strane obrazovky.

Zoznam obsahuje rôzne skupiny účtov:

  • Abecedne zoradený zoznam všetkých zón.

  • So sebou: skupina účtov, ktorá obsahuje všetky účty, ktoré majú ako typ nákupu nastavenú voľbu "So sebou".

  • Rozvoz: skupina účtov, ktorá obsahuje všetky účty, ktoré majú ako typ nákupu nastavenú voľbu "Rozvoz". Vrátane tých, ktoré sú zároveň priradené k niektorému zo stolov.

  • Nezaradené účty: skupina všetkých účtov, ktoré nie sú založené v žiadnej zóne (nemajú pridelený žiaden stôl). Vrátane tých, ktoré sú zároveň priradené k niektorému zo stolov.

  • Všetky doklady: skupina účtov naprieč všetkými zónami vrátane tých, ktoré sú evidované ako nezaradené.

Vytvorenie a úprava zón je možná v aplikácii BackOffice, v sekcii Nastavenia - Zóny.

Prispôsobenie zoznamu zón

V aplikácii Pokladňa kliknite na menu hlavnej ponuky a zvoľte možnosť Nastavenia. Následne kliknite na tlačidlo Predaj. Prepínačmi si upravíte, ktoré položky zo zoznamu zón budú zobrazené na obrazovke otvorených účtov.

Nastavenie zoznamu zón pozostáva z týchto možností:

  • Zobraziť zoznam zón: ak zóny vo vašom podniku nepoužívate, môžete ich jednoducho vypnúť a panel sa v obrazovke otvorených účtov nebude zobrazovať. Panel so zónami sa nachádza na obrazovke rovnako umiestnený vo všetkých typoch režimu zobrazenia (zoznam, dlaždice, mapa).

  • Zobraziť skupinu So sebou: Týmto prepínačom upravíte, či sa táto skupina bude nachádzať v zozname zón.

  • Zobraziť skupinu Rozvoz: Týmto prepínačom upravíte, či sa táto skupina bude nachádzať v zozname zón.

  • Zobraziť skupinu nezaradené: skupina účtov "nezaradené" obsahuje všetky účty, ktoré nemajú priradené umiestnenie a teda účet nie je priradený k žiadnemu stolu. Týmto prepínačom upravíte, či sa táto skupina bude nachádzať v zozname zón.

Príklad zobrazenia zapnutého a vypnutého zoznamu zón je zobrazený na obrázkoch nižšie.

Last updated