Používateľské rozhranie

Obrazovka aplikácie je vizuálne rozdelená na 2 časti:

  1. Aplikačná lišta: nachádza sa v hornej časti obrazovky. Štandardne ide o modrou farbou podfarbený pás, ktorý sa rozprestiera na celú šírku okna aplikácie.

  2. Obsah: obsah samotnej obrazovky, ktorá je aplikáciou aktuálne zobrazovaná.

Aplikačná lišta

Aplikačná lišta obsahuje:

  1. tlačidlo pre otvorenie hlavnej ponuky (alebo tlačidlo pre prechod na predošlú obrazovku)

  2. názov aktuálnej obrazovky

  3. akčné tlačidlá s akciami súvisiacimi sa aktuálne zobrazenou obrazovkou

  4. tlačidlo zobrazujúce meno aktuálne prihláseného používateľa, ktoré slúži aj pre odhlásenie používateľa

Tip

V nastaveniach je možné k tlačidlám vypnúť alebo zapnúť zobrazenie popisov pod ikonkou a klávesových skratiek. Viac informácií nájdete v časti Prispôsobenie.

Prispôsobenie aplikačnej lišty

Pre prispôsobenie aplikčnej lišty zvolíme v hlavnej ponuke položku Nastavenia a následne v skupine Personalizácia vyberieme možnosť Vzhľad.

V sekcii "Tlačidlá aplikačnej lišty" sú k dispozícii dva prepínače:

Zobraziť popisy

Zapnutím tejto možnosti sa pod ikonkami tlačidiel zobrazia ich slovné popisy.

Zobraziť klávesové skratky

Zapnutím tejto možnosti sa pri ikonkách budú zobrazovať klávesové skratky, ktorými je možné dané tlačidlo vyvolať.

Last updated