Úvod do aplikácie BackOffice

Aplikácia BackOffice poskytuje dôležité pre majiteľov, alebo manažérov prevádzky - štatistiky, nastavenie systému a skladové hospodárstvo.

Last updated