Pridelenie zákazníckeho účtu
Kedykoľvek počas predaja je možné v obrazovke predaja účet spárovať s vernostným zákaznícky účtom. Pridáte ho kliknutím na tlačidlo Zákaznícky účet (alebo klávesou F4) .
Tip: zapnutím "zákazníckeho režimu" v nastaveniach zariadenia je možné aplikáciu PORTOS Pokladňa prepnúť do režimu, kedy vždy pri vytvorení nového účtu vyzve obsluhu na vloženie zákazníckeho účtu.
Zobrazí sa okno pre vyhľadanie zákazníckeho účtu.
Vyhľadanie zákazníckeho účtu v aplikácii PORTOS Pokladňa
Pre potvrdenie vloženého čísla zákazníckeho účtu stlačte tlačidlo Potvrdiť (alebo klávesu ENTER).
Potvrdenie zákazníckeho úču
Po vložení čísla zákazníckeho účtu (napríklad priložením čiarového kódu k snímaču) sa na obrazovke sa objaví meno zákazníckeho účtu s tlačidlom Odstrániť z účtu pre odobratie zákazníckej karty z účtu. Pre pokračovanie stlačte tlačidlo Potvrdiť (alebo klávesu ENTER). Ak si neželáte pripojiť zákaznícky účet k dokladu, stlačte tlačidlo Zrušiť (alebo klávesu ESC).
Po spárovaní zákazníckeho účtu na na doklade automaticky aplikuje percentuálna zľava, ak ju má zákaznícky účet nastavený.

Menu zákazníckeho účtu

Ak je k účtu pripojený zákaznícky účet, v riadku "Zákazník", v ľavej dolnej časti obrazovky predaja, je zobrazené menu (tri bodky).
Menu zákazníckeho účtu v aplikácii PORTOS Pokladňa

Úprava zákazníckeho účtu

Stlačením tlačidla Detail zákazníckeho účtu je možné upravovať údaje o tomto zákazníkovi.
Detail zákazníckeho účtu v aplikácii PORTOS Pokladňa
Pre uloženie zmien stlačte tlačidlo Uložiť. Ak si neželáte meniť vlastnosti zákazníckeho účtu, stlačte tlačidlo Zrušiť (alebo klávesu ESC).
Ak si želáme doplniť hotovostný kredit k zákazníckemu účtu, stlačíme v menu zákazníckeho účtu možnosť Navýšenie kreditu. Suma za doklad sa zvýši o túto sumu a po uzatvorení dokladu sa kreditný zostatok na zákazníckom účte o tento obnos doplní.

Spotreba kreditu

Ak si želáme uhradiť časť, alebo celú sumu účtu hotovostným kreditom na zákazníckom účte, stlačíe v menu zákazníckeho účtu možnosť Spotreba kreditu. Po vložení hodnoty sa celková suma za doklad zníži. Po uzatvorení dokladu sa kreditný zostatok na zákazníckom účte taktiež zníži o tento obnos.
Vďaka funkcii navýšenie a spotreba kreditu je možné zákaznícke účty používať vo forme darčekových poukazov.