Priradenie zákazníckeho účtu

Aplikácia PORTOS Pokladňa umožňuje účty párovať so zákazníckymi účtami, ktoré sú súčasťou vernostného systému.

Vyhľadanie zákazníckeho účtu

Kedykoľvek počas predaja je možné účet spárovať s vernostným zákazníckym účtom. Zákaznícky účet previažate kliknutím na tlačidlo s ikonkou postavy a lupy, ktoré sa nachádza v pravej časti obrazovky predaja.

Vedeli ste?

V nastaveniach aplikácie PORTOS Pokladňa je možné zapnúť možnosť Žiadať zákaznícku kartu pri vytvorení nového účtu, kedy aplikácia vyzve obsluhu na vloženie zákazníckeho účtu vždy pri vytvorení nového účtu. Obsluha sa tak nikdy kupujúceho nezabudne opýtať na jeho vernostnú kartičku.

V závislosti od nastavenia aplikácie sa zobrazí zoznam zákazníckych účtov, alebo dialógové okno pre vloženie čísla karty.

Pre potvrdenie vloženého čísla zákazníckeho účtu stlačte tlačidlo Pridať na účet (alebo klávesu ENTER). Po vložení čísla zákazníckeho účtu (napríklad priložením čiarového kódu k snímaču) sa na obrazovke sa objaví meno priradeného zákazníckeho účtu.

Na doklad sa zároveň automaticky aplikuje percentuálna zľava, ak ju má zákaznícky účet nastavený.

Ponuka zákazníckeho účtu

Ak je k účtu pripojený zákaznícky účet, v pravej dolnej časti obrazovky predaja sa nachádza názov zákazníckeho účtu spolu s tlačidlom (s ikonkou "tri bodky"), ktorým sa zobrazuje ponuka zákazníckeho účtu.

K dispozícii su nasledovné možnosti:

Detail zákazníckeho účtu

Stlačením tlačidla Detail zákazníckeho účtu je možné upravovať údaje o tomto zákazníkovi.

Pre uloženie zmien stlačte tlačidlo Uložiť. Ak si neželáte meniť vlastnosti zákazníckeho účtu, stlačte tlačidlo Zrušiť (alebo klávesu ESC).

Ak si želáme doplniť hotovostný kredit k zákazníckemu účtu, stlačíme v menu zákazníckeho účtu možnosť Navýšenie kreditu. Suma za doklad sa zvýši o túto sumu a po uzatvorení dokladu sa kreditný zostatok na zákazníckom účte o tento obnos doplní.

Spotreba kreditu

Ak si želáme uhradiť časť, alebo celú sumu účtu hotovostným kreditom na zákazníckom účte, stlačíe v menu zákazníckeho účtu možnosť Spotreba kreditu. Po vložení hodnoty sa celková suma za doklad zníži. Po uzatvorení dokladu sa kreditný zostatok na zákazníckom účte zníži o tento obnos.

Vďaka funkcii navýšenie a spotreba kreditu je možné zákaznícke účty používať vo forme darčekových poukazov.

Odpojiť zákaznícky účet

Týmto tlačidlom odpojíte zákaznícky účet. Odpojením zákazníckeho účtu za vymaže percentuálna zľava priradená k účtu počas priradenia zákazníckeho účtu.

Prispôsobenie práce so zákazníckymi účtami

Pre prispôsobenie zoznamu tovarových skupín zvoľte v hlavnej ponuke položku Nastavenia a následne zvoľte v skupine Rozšírenia položku Zákaznícke účty.

K dispozícii sú nasledovné prepínače:

Používať zákaznícke účty

Určuje, či aplikácia PORTOS Pokladňa bude zobrazovať tlačidlá súvisiace s vernostným sýstémom.

Povoliť prezeranie zoznamu zákazníckych účtov

Určuje, či bude obsluhe umožnené pri vyhľadávaní zákanízckeho účtu prezerať zoznam zákazníckych účtov, alebo bude umožnené iba vkladať číslo karty.

Žiadať zákaznícku kartu pri vytvorení nového účtu

Určuje, či aplikácia PORTOS Pokladňa vyzve obsluhu na vloženie zákazníckeho účtu vždy pri vytvorení nového účtu.

Last updated