Zálohovanie PET fliaš a plechoviek

1.1.2022 sa na Slovensku spúšťa úsilie o čistejšie Slovensko - systém zálohovania PET fliaš a plechoviek. Vďaka systému PORTOS dokážete prispieť k tejto snahe aj Vy.

Postup

Tento postup v troch krokoch popisuje, čo je potrebné v systéme PORTOS spraviť, aby ste sa stali súčasťou zálohovania aj vy.
Poznámka: pre používanie zálohovania je potrebné mať nainštalované súčasti systému PORTOS v týchto verziách:
  • PORTOS Pokladňa: verzia 3.2.51 a novšia
  • PORTOS API: verzia 3.2.52 a novšia
  • PORTOS Link: verzia 3.2.38 a novšia (voliteľné)

Krok 1: vytvorenie zálohovaného obalu

Prvým krokom je vytvorenie nového tovaru, ktorý bude reprezentovať jednorazový vratný obal.
V aplikácii PORTOS BackOffice zvolíme v hlavnej ponuke sekciu Sklad - Tovary.
Nad tabuľkou tovarov stlačíme tlačidlo PRIDAŤ pre vytvorenie nového tovaru.
Vo vlastnostiach tovaru je dôležité:
  • Predajná cena bez DPH: nastaviť na 0,15 EUR
  • Trieda DPH: vybrať triedu DPH, ktorá je nastavená na 0% (štandardne ide o triedu DPH číslo 3)
  • Povolená zľava: vypnúť prepínač
Po vyplnení ostatných povinných políčok (názov, tovarová skupina, ...) stlačíme tlačidlo ULOŽIŤ.
V prípade potreby je možné vytvoriť viaceré tovary pre evidenciu rôznych typov jednorazových obalov.

Krok 2: spojenie tovaru s obalom

V tabuľke s tovarmi nájdeme tovar, ktorý predávame so zálohom. V našom príklade pôjde o Prírodnú minerálnu vodu.
Klikneme v príslušnom riadku tabuľky na menu (ikona troch bodiek v poslednom stĺpci riadku) a zvolíme možnosť Upraviť.
V detaile tovaru sa posunieme nižšie, do sekcie Balenie, ktorá vyzerá podobne, ako na obrázku nižšie.
Sekcia balenie v obrazovke úpravy tovaru
Klikneme na políčko Vyhľadajte obal a začneme písať názov jendorazového obalu (alebo ho môžeme nájsť v zozname kliknutím na ikonku knižky). Až nám aplikácia ponúkne správny tovar, klikneme naň.
Taktiež zapneme možnosť Predať obal pri predaji, aby nám aplikácia PORTOS Pokladňa vždy pri predaji minerálnej vody pridala do účtenky aj tovar reprezentujúci záloh za obal.
Vyhľadanie obalu k tovaru
V prípade, ak si želáme zrušiť k tovaru priradený obal, klikneme na tlačidlo X.
Tovar s priradeným obalom
Podobne priradíme obaly ku každému tovaru, na ktorý sa vzťahuje povinnosť zálohu.

Krok 3: predaj tovaru s obalom

V aplikácii PORTOS Pokladňa odteraz pri predaji tovaru spojeného s obalom do účtenky pribudne okrem tovaru aj jeho obal.
Výber tovaru v aplikácii PORTOS Pokladňa
Účet obsahujúci tovar aj priradený zálohovaný obal

Užitočné odkazy

Slovensko zálohuje
Oficiálny web projektu Slovensko zálohuje
Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje