Vytvorenie nového účtu

V závislosti od spôsobu zobrazenia účtov sa spôsob vytvorenia účtu líši.

Vytvorenie účtu v režime dlaždíc

V prípade, ak sú účty v zóne zobrazené vo forme dlaždíc, kedy každá dlaždica reprezentuje stôl, nový účet vytvoríme klepnutím na dlaždicu stola.

 • Ak je stôl prádzny (neobsahuje žiaden účet), nový účet sa vytvorí automaticky.

 • Ak stôl obsahuje práve jeden účet, otvorí sa detail existujúceho účtu.

 • Ak stôl obsahuje viac účtov, otvorí sa dialógové okno pre výber účtu (na obrázku nižšie).

Vytvorenie účtu v ostatných režimoch

V ostatných prípadoch (ostatné skupiny účtov, alebo zobrazenie v režime zoznamu) nový účet vytvoríme klepnutím na tlačidlo so symbolom "+", ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky.

Prispôsobenie tvorby nového účtu

Pre prispôsobenie toho, akým spôsobom budú nové účty vytvárané, klepnite v hlavnej ponuke na možnosť Nastavenia a následne keplnite na položku Predaj.

Sekcia Školenie obsluhy

V sekcii školenie obsluhy je možné zapnúť tzv. Tréningový režim, ktorý umožňuje používanie systému vrátanie registrácie dokladov na finančnej správe SR, avšak v režime, kedy majú tieto doklady príznak, že ide o neplatný, tréningový doklad.

Sekcia Tvorba nového účtu

V sekcii školenie obsluhy sú k dispozícii nasledovné nastavenia:

 • Predvolený typ nákupu: určuje, aký typ nákupu bude použitý pre novo vytvorený účet. Toto nastavenie je užitočne v prípade, ak predávate sortiment, ktorý podlieha rôznym sadzbám DPH podľa typu nákupu (na mieste, so sebou, rozvoz).

 • Predvolený názov účtu: určuje, akým spôsobom sa vytvorí názov účtu. K dispozícii sú možnosti:

  • Prázdny: pri tvorbe nového účtu aplikácia vyzve na vloženie názvu účtu (na obrázku nižšie).

  • Podľa šablóny: názov účtu je tvorený podľa šablóny uvedenej v nastavení "Šablóna názvu účtu".

  • Podľa názvu stolu: názov účtu je odvodený od názvu stolu. Príklad: ak je účet vytvorený v stole "B1", nesie názov "B1". Ak sa však už v tomto stole nachádza účet s rovnakým názvom, vytvorený je názov "B1-1", "B1-2" atď.

 • Šablóna názvu účtu: v prípade, ak je v nastavení "predvolený názov účtu", určuje šablónu názvu účtu.

Last updated