Zmena zóny

V obrazovke otvorených účtov je možné prepínať sa medzi zónami (miestnosťami) pomocou zoznamu ľavej strane obrazovky.
Zoznam obsahuje všetky vytvorené zóny, za ktorými nasledujú dve špeciálne položky:
  • Nezaradené: zoznam všetkých účtov, ktoré nie sú založené v žiadnej zóne (nemajú pridelený žiaden stôl).
  • Všetky doklady: zoznam účtov naprieč všetkými zónami vrátane tých, ktoré sú evidované ako nezaradené.
Vytvorenie a úprava zón je možná v aplikácii BackOffice v sekcii Nastavenia > Zóny.
Obrazovka otvorených účtov v nedotykovom rozhraní
Zmena zóny v aplikácii Pokladňa
V každej zóne je možné vytvoriť stoly a upraviť ich vlastnosti (farba, tvar, rotácia) tak, aby zodpovedali skutočnému pôdorysu Vašeho predajného miesta.