Úprava položky účtu
Tento článok popisuje, ako upraviť už existujúcu položku účtu.
Aby sme položku účtu vedeli upravovať, najskôr ju potrebujeme zvoliť. To docielime kliknutím na položku účtu, alebo kombináciou kláves a .
Zvolená položka účtu je oproti ostatným farebne odlíšená (tmavým podfarbením) a obsahuje ponuku s niekoľkými tlačidlami, ktorých význam je popísaný v tabuľke nižšie.
Tlačidlo
Klávesová skratka
Popis
Zvýšiť množstvo
+
Zvýši množstvo o 1. Pre zamedzenie omylov môžete limitovať maximálne množstvo v nastaveniach zariadenia v aplikácii BackOffice.
Znížiť množstvo
-
Zníži množstvo o 1.
Vymazať položku
DELETE
Vymaže položku z dokladu. Vymazanie môže byť obmedzené používateľským oprávnením "storno".
Zľava na položku
ALT + Z
Možnosť nastaviť percentuálnu zľavu na konkrétnu položku dokladu. Aplikovanie zľavy je možné povoliť alebo zakázať priamo vo vlastnostiach konkrétneho tovaru, alebo v právach používateľského účtu.
Označená položka účtu v aplikácii PORTOS Pokladňa
Copy link