Štatistiky

Rýchly prehľad o predaji v prehľadnej grafickej forme.

Pre zobrazenie obrazovky Štatistiky stlačíme v obrazovke otvorených účtov tlačidlo Menu (alebo klávesovú skratku F1). V hlavnej ponuke stlačíme tlačidlo Štatistiky (alebo klávesu CTRL + S).

V aplikácií štatistiky je možné vidieť v grafickom prevedení informácie o predaji.

Filter štatistík

Rozsah zobrazovaných údajov je možné upravovať pomocou filtra. Filter je možné nastaviť po stlačení tlačidla Zobraziť filter v pravej hornej časti obrazovky.

Filter podľa rozsahu

Ak potrebujete získať štatistiky za konkrétne obdobie (teda upraviť časový rozsah), v sekcii Rozsah je možné zvoliť nasledovné režimy:

  • Aktuálna uzávierka: štatistika zahŕňa iba doklady uzatvorené v aktuálnej uzávierke.

  • Predošlá uzávierka: štatistika zahŕňa iba doklady uzatvorené v poslednej uzávierke.

  • Aktuálny mesiac: štatistika zahŕňa iba doklady uzatvorené v denných uzávierkach uzatvorených v aktuálnom mesiaci.

  • Predošlý mesiac: štatistika zahŕňa iba doklady uzatvorené v denných uzávierkach uzatvorených v

    v predošlom mesiaci.

  • Vlastný rozsah: rozsah uzávierok je možné nastaviť za ľubovoľné obdobie

Filter podľa pracovníkov

Pri zvolení konkrétnych pracovníkov štatistika zahŕňa iba doklady uzatvorené zvolenými pracovníkmi. Ak nie je zvolený žiaden pracovník, štatistika zahŕňa doklady zatvorené všetkými pracovníkmi.

Tlač štatistiky

Ak si želáte štatistiku vytlačiť na fiskálnej tlačiarni, stlačte tlačidlo Vytlačiť (alebo klávesovú skratku CTRL + P).

Uloženie štatistiky do súboru

Ak si želáte štatistiku uložiť do textového súboru, stlačte tlačidlo Uložiť do súboru (alebo klávesovú skratku CTRL + S).

Last updated