Zmena zóny

V obrazovke otvorených účtov je možné prepínať sa medzi zónami (miestnosťami) pomocou zoznamu ľavej strane obrazovky.

Zoznam obsahuje všetky vytvorené zóny, za ktorými nasledujú dve špeciálne položky:

  • Nezaradené: zoznam všetkých účtov, ktoré nie sú založené v žiadnej zóne (nemajú pridelený žiaden stôl).

  • Všetky doklady: zoznam účtov naprieč všetkými zónami vrátane tých, ktoré sú evidované ako nezaradené.

Vytvorenie a úprava zón je možná v aplikácii BackOffice v sekcii Nastavenia > Zóny.

V každej zóne je možné vytvoriť stoly a upraviť ich vlastnosti (farba, tvar, rotácia) tak, aby zodpovedali skutočnému pôdorysu Vašeho predajného miesta.

Last updated