Zmena umiestnenia

Ak potrebujeme niektorý z účtov premiestniť na iný stôl alebo do inej zóny (miestnosti), označíme účet a stlačíme tlačidlo "Zmena umiestnenia" v ponuke na pravej strane obrazovky otvorené účty (alebo klávesu F4)

Po stlačení tlačidla sa zobrazí zoznam stolov. Po výbere stola stlačte tlačidlo "Potvrdiť". Ak si neželáte zmeniť umiestnenie účtu, stlačte tlačidlo "Zrušiť".

Last updated