Zmena účtujúceho

Ak potrebujeme niektorý z účtov priradiť inému zamestnancovi, označíme účet, stlačíme tlačidlo "Zmena účtujúceho" v ponuke na pravej strane obrazovky otvorené účty (alebo klávesu F3).

Po stlačení tlačidla sa zobrazí zoznam zamestnancov. Po výbere zamestnanca stlačte tlačidlo "Potvrdiť". Ak si neželáte zmeniť účtujúceho, stlačte tlačidlo "Zrušiť".

Last updated